[gt3_custom_text text_color=”#5c656d” font_size=”16″ line_height=”150″]Съществуват различни видове лимфоми на Ходжкин. Диагнозата се основава на видовете клетки, участващи в заболяването, и тяхното поведение. Типът лимфом, с който пациентът е диагностициран, определя възможностите за лечение.[/gt3_custom_text][gt3_spacing height=”26px”]
[gt3_custom_text text_color=”#5c656d” font_size=”16″ line_height=”150″]Класически вид:

Повечето хора с диагноза Ходжкинов лимфом имат класическия вид Ходжкинов лимфом.

При класическия лимфом на Ходжкин анормалната клетка се нарича клетка на Рийд-Щернберг. Други анормални клетки също могат да бъдат открити при хора с класически лимфом на Ходжкин. Тези клетки се наричат клетки на Ходжкин. Те са по-големи от нормалните лимфоцити, но по-малки от клетките на Рийд-Щернберг.9d

[/gt3_custom_text][gt3_spacing height=”18px”][gt3_custom_text text_color=”#42474c” font_size=”30″][/gt3_custom_text]

[gt3_spacing height=”30″][gt3_custom_text text_color=”#5c656d” font_size=”16″ line_height=”150″]Подвидовете на класическия Ходжкинов лимфом включват:

 

  • Нодуларна склероза
  • Смесено-целуларна форма
  • Форма с лимфоцитно изчерпване
  • Лимфоцитно предоминантна форма1f

 

Други видове лимфоми:

 

 

[/gt3_custom_text][gt3_spacing height=”30″]

[gt3_spacing height=”30″]

Този материал не е предназначен за здравни специалисти и е наличен за обществото само с информационна цел. Същият не трябва да бъде използван за поставяне на диагноза или лечение на здравословен проблем или заболяване. Материалът не е предназначен да замести консултация с лекар. При нужда от съвет, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар. Авторско право ©2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Всички права запазени. Takeda и логото на Takeda са регистрирани търговски марки на Takeda Pharmaceutical Company Limited или нейните филиали. ТП Такеда ГмбХ България, София 1404, бул. България №69, бизнес сграда Инфинити Тауър, ет. 13, тел.+359(2)9582736 C-ANPROM/BG//0340/ Април 2020

[gt3_spacing height=”30″]