Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Път на пациента

Откриха онлайн платформа за най-разпространените социалнозначими заболявания

Откриха първата у нас онлайн платформа за информираност за най-разпространените социалнозначими заболявания – Портал на пациента. Адресът е www.portalnapacienta.bg, а основната идея на платформата е тя да бъде една отворена система, в която непрекъснато да се развиват нови теми, достижения в медицината, съвети към пациентите и близките им. Проектът е по инициатива на Фондация „В помощ на здравето“. В момента са разработени следните области

Виж повече »