Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Терапевтична област

Хипертиреоидизъм | Симптоми

Увреждането на щитовидната жлеза (в зависимост от причините, довели до него и индивидуалните особености на конкретния пациент) може да протече тихо, подмолно в продължение на дълго време, оставяйки след себе си необратими увреждания и висок риск от неблагоприятни дългосрочни последици. При част от пациентите болестта се открива случайно, при рутинен преглед и изследвания.   При известен процент
Виж повече »

Терапевтична област

Хипертиреоидизъм | Диагностика (Генетика)

Поставянето на диагнозата при хиперфункция на щитовидната жлеза (и като цяло при различните увреждания на жлезата) изисква комплексен и индивидуализиран подход, съобразен със състоянието на всеки пациент. За поставяне на диагнозата при хипертиреоидизъм е необходим обстоен, изчерпателен и пунктуален анализ на информацията, получена от различните диагностични методики: Разпит на болния (анамнеза) Физически находки (преглед) Резултати
Виж повече »
Терапевтична област

Хипертиреоидизъм | Обща информация

Хипертиреоидизъм се развива при хиперфункция и свръхактивност на щитовидната жлеза, съответно повишена продукция на щитовидни хормони.   Хипертиреоидизмът е предимно женско заболяване, като болестта на Базедов (Базедова болест, болест на Graves) се среща средно 5 до 10 пъти по-често сред жените. Най-често се засяга възрастовата група между 20 и 50 години, без съществени различия по отношение на
Виж повече »
Терапевтична област

Хипотиреоидизъм | Лечение

Терапевтичният подход при пациенти с хипофункция на щитовидната жлеза се определя индивидуално в зависимост от редица фактори, като с особено голямо значение са тежестта на заболяването, причините и рисковите фактори, отключили болестта, наличието на подлежащи заболявания (захарен диабет, високо кръвно, аритмия, астма, хронична обструктивна белодробна болест, неврологични увреждания), някои индивидуални особености (възраст, репродуктивен статус, алергии). [gt3_custom_text
Виж повече »
Терапевтична област

Хипотиреоидизъм | Рискови фактори

Етиологичните причини и рискови фактори за развитието на хипофункция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм) са многобройни.Едни от най-честите виновници за изявата на болестта включват: заболявания на щитовидната жлеза с автоимунен произход: най-честата причина за хипотиреоидизъм е автоимунният тиреоидит на Хашимото в резултат от прием на определени лекарства: продължителната употреба на някои
Виж повече »
Терапевтична област

Хипотиреоидизъм | Симптоми

Клиничните прояви при хипофункция на щитовидната жлеза са разнообразни поради важното значение на щитовидните хормони в редица физиологични процеси. В зависимост от вида и тежестта на увреждането на жлезата и редица индивидуални особености на болния, болестта протича различно при отделните индивиди. Състоянието може да остане недиагностицирано в продължение на месеци и години, заради неспецифични прояви, които пациентите
Виж повече »
Терапевтична област

Хипотиреоидизъм | Диагностика (Генетика)

Диагностицирането на заболяванията на щитовидната жлеза, в частност при хипотиреоидизъм, изисква комплексен подход. Често заболяването протича скрито, което значително затруднява поставянето на диагнозата, но в много от случаите именно комплексният подход и цялостното и обстойно изследване на болния се оказват крайъгълния камък при откриването на болестта. Ранното откриване на болестта и своевременната терапия значително подобряват прогнозата при
Виж повече »
Терапевтична област

Хипотиреоидизъм | Обща информация

При хипотиреоидизъм щитовидната жлеза произвежда по-малко от продуцираните от нея хормони (тироксин и трийодтиронин). Щитовидните хормони имат централно място в осъществяването на много процеси и когато производството им е намалено, това води до широка палитра от клинични прояви. Най-общо настъпва забавяне на метаболизма на всички нива (сърдечно-съдова, храносмилателна, нервна система, терморегулация) и цялостно засягане на общото здравословно
Виж повече »