Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

От 10 години работи български център по хирургия на епилепсията

Оперирани са 250 пациенти, при над 70% от тях е постигнат пълен контрол над епилептичните пристъпи Eдинственият в България специализиран център по хирургия на епилепсията функционира от 2008 г. в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”-София. В центъра се извършва диагностика и хирургично лечение на неповлияващи се от медикаменти (рефрактерни) епилепсии. Диагностиката на пациентите се извършва от епилептолога

Виж повече »