Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Път на пациента

Recover-E доказа ползата от психичноздравни грижи в общността

Новост са мобилните екипи с участието на екперти от опит През 2019 г. стартира, а през октомври 2021 г. приключи европейският проект Recover-E за психичноздравни грижи, базирани в общността, за хора с тежки психични заболявания. Recover-E беше изпълнен в пет източноевропейски държави – България, Румъния, Хърватия, Черна гора и Северна Македония, където липсва обслужване от мобилни екипи на пациенти с

Виж повече »