Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Път на пациента

Съществуващите политики за психично здраве се обединяват, че е необходимо да са налице по-добри грижи за пациентите с депресия в Централна и Източна Европа

Представители на правителствата, както и заинтересовани страни в сферата на здравеопазването и представители на пациентите са единодушни, че здравните грижи за депресията трябва да бъдат поставени в центъра на общественото внимание в региона. ОТ БРАТИСЛАВА, Словакия – на панелна дискусия по време на форума Globsec 2022 бяха представени доклади с анализ, проведен на базата на карта с показатели за депресията

Виж повече »