Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Път на пациента

Системата затруднява лечението на 12 000 ревматично и дерматологично болни

Грешни регламенти в здравната система блокират работата на Експертните лекарски комисии и така затрудняват лечението с биологична терапия и проследяването на 12 000 пациенти в дерматологията и ревматологията. Това съобщи Анета Драганова от Асоциацията на пациенти с автоимунни заболявания (АПАЗ).  „Проблем в ревматологията е, че амбулаторна процедура №42 (Амбулаторно наблюдение/диспаризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилити) е включена в

Виж повече »