Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
НЗОК

Тенденции в лечението на очните болести при възрастните

Над 90 % от възрастните хора над 80-годишна възраст страдат от катаракта, позната като „старческо перде“ на очите. Добрата новина е, че това очно заболяване е напълно лечимо дори и в напреднала възраст. Председателят на Пациентската организация „Глаукома“ Георги Димитров е на 72 години. От 10 години е с глаукома, открита случайно при очен преглед за смяна на очилата. „Очното ми

Виж повече »

НЗОК

Важно за пациентите, които ползват лекарства по протокол и рецептурна книжка, заплащани от НЗОК

       При обслужване на хронично болни пациенти за издаване на рецепти за лекарства по протокол и рецептурна книжка, е въведен нов режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти:            За заверени протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, ще бъде направено служебно продължение в информационната система на НЗОК за срок от 1

Виж повече »
НЗОК

НЗОК въвежда облекчена организация за отпускане на лекарства

Във връзка с въведеното в България извънредно положение и с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети, при обслужване на хронично болни пациенти за издаване на рецепти за лекарствени продукти по протокол и рецептурна книжка, се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти: За утвърдени протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които

Виж повече »
НЗОК

Какво получавате срещу здравните си вноски от НЗОК в ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

За да ползвате медицинска помощ по линия на НЗОК, трябва да имате непрекъснати здравноосигурителни права. Това означава, че редовно сте заплащали здравноосигурителните си вноски за последните 36 месеца, преди датата на прегледа. Ако имате пропуски в здравното си осигуряване, трябва да заплатите дължимите вноски, за да получите осигурителни права от датата на заплащането. В противен случай трябва
Виж повече »
НЗОК

КАК ДА ПОЛУЧА ЛЕКАРСТВАТА СИ ОТ НЗОК

Здравноосигуреното лице (ЗОЛ) е задължено да внася здравноосигурителните си вноски по ред и в срокове, определени в Закона за здравното осигуряване, в противен случай губи здравноосигурителните си права, които се възстановяват след внасяне на дължимите суми. ЗОЛ има право да получава лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията
Виж повече »
НЗОК

Какво получавате срещу здравните си вноски от НЗОК в БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Може да се лекувате в болница само, ако сте здравноосигурени. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща за диагностика и лечение на здравноосигурени граждани по 266 клинични пътеки (КП), вкл. медицински изделия за болнично лечение в определени КП, като: сърдечна клапна протеза, съдова протеза за гръдна и коремна аорта и дистални съдове, стентове, ставни протези за тазобедрена и колянна
Виж повече »
НЗОК

„ПЪТ НА ПАЦИЕНТА“ с бързи отговори за здравето и правата ни

Информация за медиите   Фондация “В помощ на здравето“ създаде нова секция за улеснение на всички здравноосигурени български граждани в първата у нас онлайн платформа за информираност за най-разпространените социално значими заболявания – Портал на пациента (https://www.portalnapacienta.bg/) . Новата секция се казва Път на пациента и включва ясна и точна информация по трите важни направления:  „Как да получа лекарствата си

Виж повече »
НЗОК

Багряна Маркова: Стана традиция НЗОК да има добра колаборация с пациентските организации

Интернет е прекрасно достижение на нашето съвремие, но то крие изключително много рискове. Там има твърде много информация, която реално е във вреда на пациентите. Считам, че този портал ще запълни една огромна празнина в интернет пространството, предоставяйки на пациентите информация, която е с надежден източник, адаптирана на достъпен за пациентите език, за да може всеки, когато прочете, да знае

Виж повече »