Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
НЗОК

Проверете здравното си досие!

НЗОК съхранява информация за всички медицински дейности, които е заплатила. Всеки гражданин може да посети сайта на касата и да провери какви медицински дейносоти са регистрирани и платени на негово име. Това освен всичко друго би могло да бъде и много ефективна форма на контрол на лечебноите заведения от самите пациенти. За да се подобри ефективността на контрола върху изразходването

Виж повече »