Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Гласът на лекаря

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ публикува адаптирани препоръки за лечение на епилепсия в условията на COVID-19 пандемия

Адаптирани препоръки на Световната лига срещу Епилепсията при лечението на пациенти в условията на COVID-19 епидемия публикува УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Те са изготвени въз основа на най-честите въпроси за лечението на хора с епилепсия и са преведени и адаптирани от доц. Петя Димова – невролог в единствения у нас Референтен център за Функционална и Епилептична Хирургия, който функционира към

Виж повече »