Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Терапевтична област

Генетични изследвания | Лечение

При наличие на позитивен резултат от генетичните изследвания за рак на млечната жлеза и яйчниците, опциите за действие са няколко:   • Редовни прегледи (скрининг): при позитивен резултат за мутации в BRCA1 и BRCA2 се препоръчват редовни профилактични прегледи и изследвания преди достигането на препоръчителната за ежегоден скрининг възраст. Например необходимо е провеждането на ежегодни
Виж повече »
Терапевтична област

Генетични изследвания | Рискови фактори

Като рискови фактори за поява и наличие на мутации в BRCA1 и BRCA2 и съответно необходимост от провеждане на генетични изследвания, се посочват: • Произход от еврейския род Ашкенази: тези лица са изложени на по-висок риск от поява на мутации в гените BRCA1 и BRCA2 • Фамилна анаменза: наличие на родственик с подобно заболяване, като
Виж повече »
Терапевтична област

Генетични изследвания | Симптоми

Рисковете от развитие на рак на млечната жлеза и яйчниците нарастват многократно при наличие на мутации в гените BRCA1 и BRCA2. Откриването на тези мутации при мъже се асоциира с повишен риск от поява на карцином на гърдата, но също и някои други видове рак. BRCA1 и BRCA2 представлява по същество гени, произвеждащи
Виж повече »
Терапевтична област

Генетични изследвания | Диагностика (Генетика)

Генетичното изследване за откриване на мутациите, отговорни за повишения риск от поява на овариален карцином и рак на гърдата, се извършват чрез анализ на ДНК проба, получена от кръв или слюнка. Съществуват различни лаборатории, които обработват пробите, като обикновено резултатите са готови в рамките на един месец.   Резултатите се категоризират като положителни, отрицателни и неясни (неопределени).
Виж повече »
Терапевтична област

Генетични изследвания | Обща информация

Генетичните изследвания са ценен диагностичен метод за ранно откриване и оценка на риска от поява на неопластично заболяване при пациенти с фамилна анамнеза (наличие на един или повече членове от семейството с даден вид злокачествено заболяване).   Различните видове неоплазми показват различна честотата, като могат да бъдат провокирани и отключени в резултат от въздействието на множество външни
Виж повече »