Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Път на пациента

Имунотерапиите правят революция в лечението на метастатичен рак

Имунотерапиите правят революция в лечението на метастатичен рак, в онкохематологията и в лечението на над десет солидни тумори. Ето защо очакван интерес предизвика Третата годишна конференция IO365 v3 с международно участие, организирана от Българското научно дружество по имуноонкология от 24 до 26 ноември 2023 г. в гр. София. Конференцията се проведе в хибриден вариант – на живо в няколко зали

Виж повече »

Терапевтична област

Имуноонкология | Обща информация

Имунооонкологията, наричана още имунотерапия, представлява иновативно направление в медицината, което се фокусира върху създаването на средства и методи за управление на имунната система при наличието на неоплазия в организма. Благодарение на забележителния технологичен напредък в медицината е възможно разработването на все по-специфични, конкретни, индивидуализирани методики за борба с болестите, като усилията са насочени към лечение на заболявания
Виж повече »