Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Видео

HPV инфекции при диагнози рак на гърлото и рак на устната кухина – видео

Проф. д-р Иглика Михайлова, дм Европейска седмица за профилактика на рака на главата и шията 21.09 – 27.09.2020 Туморите на главата и шията представляват около 4% от всички ракови заболявания. Хората на възраст над 40 години са изложени на по-висок риск. В световен план броят на регистрираните тумори на главата и шията расте. Симптомите обикновено са неспецифични, наподобяват простудно заболяване и рядко са

Виж повече »

Гласът на лекаря

Проф. д-р Иглика Спасова Михайлова: Туморите на главата и шията се развиват в гърлото, ларинкса, носа, синусите и устната кухина

  Проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм, началник отделение по перкутанно лъчелечение, Клиника по лъчелечение, УСБАЛО-ЕАД, София    Туморите на главата и шията включват редица различни злокачествени заболявания, които се развиват в гърлото, ларинкса, носа, синусите и устната кухина. Те принадлежат към групата на редките тумори, защото по данни на Националния Раков регистър са с честота под 6 на 100

Виж повече »
Гласът на лекаря

Доц. д-р Павел Станимиров: Диагнозата рак на главата и шията трябва да се възприема сериозно и отговорно от лекари и пациенти

Доц. д-р Павел Станимиров, дм е специалист по Лицево-челюстна хирургия и Орална хирургия. Доцент в катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия при ФДМ, Медицински университет – София. Доцент в клиниката по Лицево-челюстна хирургия на Университетска болница – „Александровска” – София. Дипломиран магистър по дентална медицина и магистър по медицина от Медицински университет – София. Професионалните му интереси са в областта

Виж повече »