Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
НЗОК

Информацията е необходима, но трябва и да се действа

Порталът www.portalnapacienta.bg е създаден, за да помогне на пациентите, на специалистите, които се занимават с различните заболявания и на всички, които се грижат за болен човек в семейството, особено, ако има хронично болни,  заяви председателят  на първата у нас он лайн платформа за информираност за социалнозначимите заболявания Владимир Томов. С Владимир Томов разговаря Елена Крушкова Семейната среда е от особена важност

Виж повече »