Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Видео

Болест на Гошé – информационно видео

Болестта на Гошé е рядко наследствено заболяване, което засяга един на всеки 40-хиляди души. Хората с това състояние имат дефицит на важен ензим и изпитват редица симптоми – от болки и подуване на корема – до неврологични и дори животозасташаващи проблеми. Как да разпознеш болестта на Гошé? Как се поставя диагнозата? Научи за по-малко от минута от видеото, което се

Виж повече »
Гласът на лекаря

Доц. Евгений Хаджиев: В България са подсигурени лекарства за страдащите от болестта на Гоше и всеки има достъп до лечение

Редките болести са над 7000, а само за 5% има специфична терапия. 95% от пациентите остават “невидими” за системата – здравна и социална. Редките заболявания засягат 5% от населението у нас, а над 40% живеят без поставена диагноза. Така в България има един невидим град от над 300 000 души с редки диагнози.Тези пациенти често остават без диагноза, защото заболяването

Виж повече »

Стартира информационната кампания „Невидимият град“, посветена на хората с редки болести

23-ти октомври е световният ден за информираност за рядкото заболяване Х-свързана хипофосфатемия (XLH) Редките болести са над 7000, а само за 5% има специфична терапия. 95% от пациентите остават “невидими” за системата – здравна и социална. Редките заболявания засягат 5% от населението у нас, а над 40% живеят без поставена диагноза. Така в България има един невидим град от над

Виж повече »

Болест на Гоше | Обща информация

Болестта на Гоше (болест на Gaucher) е рядко генетично, метаболитно заболяване, но въпреки че се среща рядко, е една от най-честите лизозомни болести на натрупването (LSD). Заболяването се причинява от мутация в гена GBA, разположен на хромозома 1, и засяга както мъже, така и жени. Наименовано е на френския лекар Филип Гоше (Philippe Gaucher), който го описва първоначално през 1882

Виж повече »

Болест на Гоше | Честота

Болестта на Гоше се среща рядко в общата популация – с честота около 1 на 40 000 живородени деца. Заболяването е по-често срещано сред евреите Ашкенази (с източноевропейски произход), с честота приблизително 1 на 450 в тази популация. До 1 от 10 души може да носи мутиралия ген, отговорен за болестта на Гоше.

Виж повече »

Болест на Гоше | Причини

Болестта на Гоше и сред най-честите лизозомни болести на натрупването (LSD). LSD са група наследствени заболявания, характеризиращи се с липса на специфични ензими, които разграждат определени липиди (мазнини) или въглехидрати (захари) в клетките на организма. Ако при даден човек има недостиг на един от тези ензими, тялото не може да разгради мазнините или въглехидратите. Вследствие на това веществата се натрупват

Виж повече »

Болест на Гоше | Унаследяване

Болестта на Гоше е автозомно-рецесивно заболяване. Това означава, че човек трябва да получи анормалния (с налична мутация) ген за болест на Гоше и от двамата си родители, за да има заболяването. Повечето гени съществуват по двойки, като единият идва от майката, а другият – от бащата. Хората със статус носител на болестта на Гоше нямат признаци или симптоми.

Виж повече »

Болест на Гоше | Видове

Неврологичното засягане играе ключова роля в прогнозата и продължителността на живота на пациентите с болест на Гоше. Болестта на Гоше се класифицира на: Болестта на Гоше тип 1 е най-честата форма на заболяването в Европа и Съединените Американски Щати, особено сред евреите Ашкенази (от източноевропейски произход). Заболяването може да варира от леко до тежко при различните пациенти. Симптомите може да

Виж повече »

Болест на Гоше | Симптоми

Проявите на болестта на Гоше могат да варират значително при различните пациенти. Някои хора изпитват тежки симптоми на болестта на Гоше, докато други не проявяват никакви. Най-честите симптоми на болестта на Гоше включват: Изследванията показват, че пациентите с болестта на Гоше могат да бъдат изложени на повишен риск от развитие на други заболявания по-късно в живота, обикновено след 50-годишна възраст,

Виж повече »

Болест на Гоше | Диагностика

Диагностиката на лизозомните болести на натрупването може да бъде трудно, тъй като състоянията са редки, а симптомите варират при различните пациенти. Лекарите обикновено започват да мислят за дадена диагноза, когато разпознаят комбинация от симптоми, характерни за заболяването, но често този процес може да отнеме години. Забавянето на диагнозата се дължи и на множеството симптоми на болестта на Гоше, които се

Виж повече »