Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит стартира организирането на групи за взаимопомощ насочени както към пациенти, така и към техните близки

Групите за взаимопомощ се формират, за да съберат хора с общ проблем. Когато споделят личните си истории един с друг, в присъствието на специалист, участниците намират емоционална помощ и подкрепа, обменят информация, търсят ефективни начини за справяне със ситуацията. Обединени от общия проблем и напътствани от терапевт, те разбират, че не са сами, че има и друг като тях, които могат да почувстват силата на тяхната болка и тревога.  За да се сформира ефективна група за взаимопомощ е необходимо броят на членовете й да е между 5 и 15 човека!  Посещавайки срещите, ще научите как другите се справят с трудностите, какво са опитали досега и какво им е помогнало, как се борят за преодоляването им и какво ги крепи. Ще можете един на друг да окажете силна подкрепа и мотивация, а това са важни стъпки за всеки.   

 

Ползите от участието в групи за взаимопомощ могат да включват:

– редуциране на чувството за самота и изолация;
– придобиване на чувство за контрол над ситуацията;
– подобряване на уменията за справяне в тежки ситуации;
– възможност за споделяне открито и честно на чувствата си;
– намаляване на стреса, депресията или тревожността;
– разработване на по-ясна представа за това какво да очакваме от ситуацията;
– практически съвети или информация за възможностите за лечение;

  В групите за взаимопомощ ще бъдат засягани теми като, но и не само:
• Умението да изложим и защитим позицията си, без това да поражда негативни реакции в отсрещния;
• Намирането на начини за разрешаване на проблемите, наместо да се търси причина за съществуването им или вина за зараждането им;
• Повишаване на самоувереността в посока овладяване на егоцентричните кризи;
• Укрепване и усъвършенстване на отделни физически и психически функции, качества и умения;
• Преодоляване на широк кръг от нежелани комплекси – малоценност, колебливост, нерешителност, слаба воля или памет, ленивост, плахост или затруднения в общуването, тревожност, неврози, сексуални разстройства, главоболие, безсъние и пр.;
• Разрешаване на семейно-брачни проблеми и конфликти;
• Повишаване устойчивостта и качеството на живота, придобиване на стресоустойчивост;
• Утвърждаване на умения за психо-защита;
• Увеличаване на жизнената активност – здраве, работоспособност, активно дълголетие;
• Разкриване на личния творчески потенциал;
• Разработване на лична житейска стратегия и пътя за оптималното й реализиране.  

За допълнителна информация: Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит

За информация: Група за взаимопомощ – София

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ