Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

„Време за ускорение: Заедно срещу рака в България“ е манифест с препоръки за бъдещето на политиката за борба с рака в Европейския съюз. Той е резултат от приноса на организации и лица, които са активни в изпълнението на общоевропейската политика в областта на борбата с рака.

Препоръките в Манифеста отразяват гледните точки, събрани по време на безпрецедентен петгодишен период на изпълнение на политиката на ЕС за борба с рака, в който се наблюдават забележителни инвестиции, както чрез Европейския план за борба с рака, така и по линия на Изследователската мисия на ЕС за рака.

  • Вижте Европейския манифест за рака за 2024 г. от Европейската организация за борба с рака >

На 19 март 2024 г. стартирахме началото на „Време за ускорение: Заедно срещу рака в България“ с провеждане на кръгла маса в сградата на Народното събрание в София. Събитието беше организирано съвместно съвместно с члена на Управителния съвет на Изследователската мисията на ЕС за борба с рака доц. Желязко Арабаджиев и в партньорство с няколко национални институции, под патронажа на народния представител Росица Василева Пандова-Йовкова..

Основните цели на тази инициатива са:

  • разширяване на осведомеността на българското общество относно Европейския план за борба с рака и Изследователската мисия на ЕС за рака;
  • повишаване на знанията за начините и средствата за участие на българските организации в инициативите на Европейския план за борба с рака и на Изследователската мисия на ЕС за борба с рака; и
  • обмяна на мнения и набелязване на следващите стъпки в сътрудничеството на ЕС в областта на политиката за борба с рака в навечерието на новите избори за Европейски парламент тази година.

Онкологичните заболявания са втората по честота причина за смърт в България. Макар да се отчита усъвършенстване на здравните политики и да се изпълнява Национален план за борба с рака, още много предстои да бъде направено, за да се осигури справедлив достъп до качествени онкологични грижи.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ