Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Антимикробната резистентност (АМР) и Covid-19 – факт лист

Световна седмица, посветена на осведомеността за антимикробна резистентност и COVID-19, 18 – 24 ноември 2020 г.

Факт лист

Приблизително 25 000 души умират всяка година в ЕС от резистентни инфекции — голяма част от тях са инфекции, които са свързани със здравни грижи (т.нар. „вътреболнични инфекции“). По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията всяка година в ЕС възникват над 4 милиона случая на инфекции в здравните заведения, дължащи се на антимикробна резистентност. В световен мащаб 700 хиляди са загубили живота си в резултат на резистентни инфекции.  Ако тенденцията се запази, това би довело до милиони смъртни случая през 2050 година, а икономическата загуба се изчислява на милиард и половина евро годишно.

Ключови факти

💊 Антимикробната резистентност (АМР) е заплаха за здравето и развитието в световен мащаб. Тя изисква спешни действия в различни сектори с оглед постигане на Целите за устойчиво развитие (ЦУР).

💊 Световната здравна организация (СЗО) обяви, че АМР представлява една от десетте най-големи глобални заплахи пред човешкото здраве.

💊 Неправилната употреба и прекомерната употреба на антимикробни лекарствени средства са основните фактори за развитието на устойчиви на лекарства патогенни организми.

💊 Липсата на чиста вода и канализация и неадекватната превенция и контрол на инфекциите способстват разпространението на микроби, някои от които могат да бъдат резистентни на антимикробно лечение.

💊 Цената на АМР за икономиката е значителна. Освен до смърт и загуба на трудоспособност продължителното заболяване води до удължен болничен престой, нужда от по-скъпи медикаменти и финансови предизвикателства за засегнатите.

💊 Без ефективни антимикробни препарати успехът на съвременната медицина за лечението на инфекции, в т.ч. по време на големи хирургични интервенции и химиотерапия, ще бъде изложен на повишен риск.

Какво представляват антимикробните лекарствени средства?

Антимикробните лекарствени средства – включително антибиотици, антивирусни препарати, противогъбични и противопаразитни средства  – са медикаменти, които се използват за превенция и лечение на инфекции при хора, животни и растения.

Какво е „антимикробна резистентност”?

Антимикробната резистентност (АМР) се развива, когато бактерии, вируси, гъбички и паразити се променят с течение на времето и престанат да се повлияват от лекарства. Това затруднява лечението на инфекциите и повишава риска от разпространяване на заболяването, по-голяма тежест на заболяването и смърт. 

В резултат на развитието на устойчивост към лекарства антибиотиците и другите антимикробни лекарствени средства стават неефективни и лечението на инфекциите се затруднява и дори става невъзможно.

Защо антимикробната резистентност е глобален проблем?

Новите антимикробни лекарствени средства, които са в процес на клинично разработване, са малко. През 2019 г. СЗО идентифицира 32 антибиотика в процес на клинично разработване, които са насочени срещу патогени, приоритетни за СЗО, но само шест от тях са класифицирани като иновативни. Освен това липсата на достъп до висококачествени антимикробни средства продължава да бъде голям проблем. Дефицитът на антибиотици засяга държави на всички нива на развитие, особено в системата на здравеопазването.

С глобалното разпространение на устойчивостта към лекарства антибиотиците стават все по-неефективни и това води до все по-трудно лечение на инфекции и до смърт. Има спешна необходимост от нови антибактериални препарати – например за лечение на устойчиви на карбапенеми грам-негативни бактериални инфекции – съгласно списъка на СЗО с приоритетни патогени, които представляват най-голяма заплаха за здравето. Ако хората обаче не променят начина, по който сега използват антибиотиците, новите антибиотици ще имат същата съдба като съществуващите в момента и на свой ред ще престанат да бъдат ефективни.

Цената на АМР за националните икономики и здравните им системи е значителна, тъй като тя е засяга производителността на пациентите и обгрижващите ги лица чрез продължителен болничен престой и необходимост от скъпоструващи и интензивни грижи.  

Без ефективни средства за превенция и адекватно лечение на устойчивите на лекарства инфекции и по-добър достъп до сега съществуващите и одобрените в бъдеще нови антимикробни препарати броят на хората, които не се повлияват от лечение или които умират от инфекции, ще нараства. Медицински процедури, като например хирургични интервенции (в т.ч. цезарово сечение или смяна на тазобедрена става), химиотерапия и трансплантация на орган, ще стават все по-рискови.

Какво ускорява появата и разпространението на антимикробната резистентност?

АМР се развива естествено с течение на времето, обикновено чрез генетични промени. Резистентни на лекарства микроорганизми има в хората, животните, храните, растенията и околната среда (във водата, почвата и въздуха). Те могат да се разпространяват от човек на човек или между човек и животно, включително чрез храна с животински произход. Основните фактори за антимикробната резистентност включват злоупотреба или продължителна прекомерна употреба на антимикробни лекарствени средства, липса на достъп до чиста вода, канализация и хигиена както за хора, така и за животни, лоша профилактика и контрол на инфекциите и болестите в здравни заведения и ферми, лош достъп до качествени и достъпни лекарства, ваксини и диагностични средства, липса на информираност и знания, както и неприлагане на законодателството.   

ℹ️  Информационни материали на кампанията:

🎬Информационно видео

👉 Информационен фалер

👉 Информационен плакат

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ