Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Антимикробната резистентност (АМР) и Covid-19

Световна седмица, посветена на осведомеността за антимикробна резистентност и COVID-19, 18 – 24 ноември 2020 г.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ