Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

„Моят герой си ти“ е книга, написана за децата по целия свят, засегнати от пандемията от COVID-19. Добре е „Моят герой си ти“ да се чете на дете или малка група от деца от родител, полагащо грижи лице или учител. Не е препоръчително децата да четат книгата самостоятелно без подкрепата на родител, полагащо грижи лице или учител. Допълнителното ръководство, озаглавено „Действия за герои“ (предстои да бъде публикувано), осигурява подкрепа за разглеждане на теми, свързани с COVID-19, помага на децата да се справят с чувствата и емоциите си и им предлага допълнителни занимания, базирани на книгата.