Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

1 от 3 жени е жертва на домашно насилие. Нека работим за по-адекватна и бърза реакция на институциите

Насилието срещу жени – особено насилието от страна на интимен партньор и сексуалното насилие – е проблем в много общества и е предизвикателство за социалните и здравни системи.

По данни на Световната здравна организация (СЗО), в световен мащаб една от три жени е преживяла физическо и/или сексуално насилие през живота си, най-често от интимен партньор. Това нарушение на човешките права говори много за мащаба на неравенството между половете и дискриминацията срещу жените.

Организацията на обединените нации определя насилието срещу жени като „всеки акт на насилие, основано на пола, който води или има вероятност да доведе до физическо, сексуално или психическо увреждане или страдание на жени, включително заплахи за такива действия, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали се случва в обществения или в личния живот.”

Насилието от интимен партньор се отнася до поведение на интимен партньор или бивш такъв, което причинява физическа, сексуална или психологическа вреда, включително агресия, сексуална принуда, психологическо насилие и контролиращо поведение.

Сексуалното насилие е „всеки сексуален акт, опит за получаване на сексуален акт или друго действие, насочено срещу сексуалността на дадено лице, използвайки принуда – от всяко лице, независимо от връзката му с жертвата, във всякаква среда.”

Трябва да работим за по-адекватна и бърза реакция на социалните и здравни системи.

Световната здравна организация създаде ръководство, което може да помогне на страните в борбата с домашното насилие. Вижте го тук >

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ