Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Министерството на здравеопазването и Регионалния офис на СЗО за Европа подписаха двугодишно споразумение за сътрудничество

От 27 май до 1 юни 2024 г. в Централата на СЗО в Женева се проведе 77-мата сесия на Световната здравна асамблея (СЗА) под надслов „Всичко за здраве, здраве за всички“.

Ежегодната сесия на СЗА дава възможност на всички държави членки на СЗО заедно да очертаят глобалния здравен дневен ред и да обявят конкретните за всяка страна цели на здравната политика.

На 1 юни, преди приключването на 77-мата сесия на СЗА, делегати от Министерството на здравеопазването и от Министерството на външните работи на България и от Европейския регион на СЗО отбелязаха подписването на Двугодишното споразумение за сътрудничество между СЗО и България за периода 2024-2025 г.

Споразумението беше подписано в София предишната седмица от д-р Галя Кондева, министър здравеопазването на България, и след това от д-р Ханс Анри П. Клуге, регионален директор на СЗО за Европа, по време на виртуално проведено събитие.

Двустранното споразумение между България и СЗО представлява съгласувана рамка за сътрудничество на национално равнище в съответствие с мандата на СЗО „Здраве за всички“.

Приоритетните въпроси и теми, залегнали в новоподписаното Двустранно споразумение, обхващат кадровата обезпеченост в здравопазването, психичното здраве, готовността за извънредни ситуации, свързани със здравето, и намаляването на рисковите фактори за разпространение на незаразни болести.

Договорените дейности са съобразени със здравните политики на България, разписани в Националната здравна стратегия до 2030 г., както и с Общата работна програма на СЗО (чието 14-то издание беше одобрено от СЗА) и с Европейската работна програма на СЗО „Обединени действия за по-добро здраве в Европа“ 2020-2025 г.

По линия на Двустранното споразумение България ще получи подкрепа, за да утвърждава универсалното здравно покритие, което обхваща физическото и психическото здраве, да насърчава здравословния начин на живот и благосъстоянието на хората, и да осигурява по-добра готовност за спешни ситуации, свързани с общественото здраве.

България е една от държавите основатели на Световната здравна организация, и е сред първоначалната група от 51 държави, изготвили и приели Конституцията на СЗО през 1946 г., която влиза в сила през 1948 г.

Днес държавите членки на СЗО са 194, от които 53 са част от Европейския регион на СЗО, който обхваща Европа и Централна Азия. От самото основаване на СЗО България участва в ежегодните сесии на Световната здравна асамблея.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ