Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Нивата на смъртност се запазват високи след излекуването на хепатит С

НАКРАТКО:

Възрастни, успешно излекувани от инфекция с вируса на хепатит С (HCV), продължават да са изложени на значително по-висок риск от смърт, в сравнение с населението като цяло. Основните причини за повишената смъртност са свързани с черния дроб и употребата на наркотици.

МЕТОДИКА:

Изследователите дават количествено изражение на смъртността след излекуване на HCV в ерата на директнодействащите антивирусни средства, които не съдържат интерферон и сравняват данните с тези на общото население.

Анализирани са данни от проучвания сред населението, проведени в Британска Колумбия, Канада, Шотландия и Англия при 21 790 възрастни, които са се излекували от HCV в периода между 2014 г. и 2019 г. и отбелязани в националните регистри.

Пациентите са разделени на три групи според степенна на чернодробното им заболяване към момента на излекуването – пред-цирозна степен, компенсирана цироза и чернодробно заболяване в последна фаза.

Проследяването започва 12 седмици след завършването на антивирусното лечение и приключва на датата на смъртта или на 31 декември 2019г.

ИЗВОДИ:

Общо 1 572 (7%) участници са починали по време на периода на проследяване. Водещите причини за смъртта са наркотици (24%), чернодробна недостатъчност (18%) и рак на черния дроб (16%).

След като се вземат под внимание факторите възраст, пол и година, смъртността е 3-14 пъти по-висока от тази на общото население, в зависимост от степента на чернодробното заболяване.

При всички степени на напредване и други условия на заболяванията връзка с по-високата смъртност имат следните фактори: напреднала възраст, скорошна употреба на субстанции, употреба на алкохол и съпътстващи заболявания.

В ПРАКТИКАТА:

„Тези резултати подчертават необходимостта от постоянна подкрепа и проследяване след успешното излекуване на HCV, за да се постигне максимален ефект от директнодействащите антивирусни средства,“ пишат авторите. „Освен това нашите данни показват, че пациентите може би имат нужда от повече подкрепа, за да намалят злоупотребата с наркотици и алкохол след излекуването на HCV.“

ИЗТОЧНИК:

Изследването с първи автор Victoria Hamill, PhD, от Glasgow Caledonian University, Обединеното кралство, е финансирано от Medical Research Foundation (Фондация за медицински изследвания). То е публикувано онлайн на 2 август на сайта на The BMJ.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Всички изследвани пациенти са от страни с високи доходи, където разпространението на HCV е свързано предимно с инжектирането на наркотици. Резултатите може да не дават правилна обща картина за ситуации, в които епидемиологията е различна. Анализът не взема предвид директно реинфектирането с HCV след излекуване.

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.

Източник: hepactive.org

https://www.medscape.com/viewarticle/mortality-rates-remain-high-after-hepatitis-c-cure-2023a1000jjm

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ