Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

За пръв път психиатрията влезе в клинична пътека и получава финансиране от НЗОК, каза зам.-министърът на здравеопазването Михаил Околийски

В момента се създават две нови клинични пътеки, за пръв път психиатрията влезе в клинична пътека и получава финансиране от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) – по афективни разстройства и шизофрения. Това каза заместник-министърът на здравеопазването доц. д-р Михаил Околийски в рамките на национална конференция в столицата за връзката между психичното здраве и насилието, основано на пола. Организатор на конференцията е Фондация „Асоциация Анимус“ и офисът на Световната здравна организация (СЗО) в България. 

По думите му често шизофренията трябва да се лекува в болница, а не в ненормални или мизерни условия и без психотерапия. Това нещо да намери решение най-накрая, изрази отношение заместник-министърът. Той поясни, че е председател на надзора на НЗОК и тази година за първи път най-много пари по съотношение ще се дадат за промоция на здраве и профилактика на заболяванията.

Околийски каза, че е създаден междуведомствен комитет за борба с насилието, основано на пола, но според него хоризонтът на правителствата през последните години е много кратък и това затруднява продължителната работа. 

„Трудно е да се впрегнат усилията на всички заинтересовани страни, за да може да се произведе продукт, който да бъде практичен, осезаем”, коментира заместник-министърът на здравеопазването. По думите му се правят много неща, за да се обучат и да се създадат добри практики при всички хора на първа линия, които влизат в борбата с насилието, основано на пола – педагогически специалисти, социални работници, полицаи, пожарникари.

“Както в западните страни трябва да имаме една абсолютна непоносимост към всякаква проява на насилие. Работи се в тази посока. Добри практики има, аз познавам такива полицаи, такива психолози, познавам „Анимус“, но това, което ние искаме и което трябва да се случи е системността, това което в дадено РПУ в София се случва – да се случва и в Полски Тръмбеш, във Варна и навсякъде. Това липсва. Има добри практики, сензитивни кметове, хора, но това трябва да влезе в техните длъжностни характеристики”, каза Околийски. Според него здравно образование в училищата трябва да има навсякъде и да се пропагандира защо е важно да се работи за психичното здраве на децата. “Защото обикновено момчетата не могат да контролират добре, особено по време на пубертета, техните импулси, създават се комплекси, създават се проблеми, които често избиват в агресия и тази агресия – другото ѝ лице е депресията”, каза заместник-министърът. По думите му здравното образование е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), но план за въвеждането му е приет само от Министерски съвет. Той изрази съжаление, че не е започнало от 15 септември и надежда да стане в обозрим период. 

„Насилието се изразява в много и различни форми – физическо, психическо, в киберпространството, на работното място или в домашна среда. Нито една форма на насилие не бива да бъде подценявана, каза в свое писмено обръщение за форума вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел. По думите й през 2023 г. са убити над 20 жени от мъже в България, а регистрираните случаи на домашно насилие са почти 1400 и тези данни са само част от мрачната картина на насилието, основано на пола.

Вицепремиерът отбеляза, че конференции като днешната, включващи личности с огромна експертиза в борбата и предотвратяването на това явление, показват, че има воля да се търсят правилните решения и те да се търсят сега, защото жертвите нямат време за отлагане. “Вече бяха постигнати стъпки напред в борбата за насилието, основано на пола, откроени добри предложения, практики, но и предизвикателства. Предложението за Европейска директива за борбата за насилието над жени и домашното насилие и Закона за защита от домашното насилие са част от стъпките напред”, посочи Габриел. И добави, че България ясно е заявила чрез нормативните промени своя ангажимент към изпълнение и финансиране на специални мерки и програми за превенция и предоставяне на защита, помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие или такива в риск. “Това е политика, която ще продължим да следваме“, посочи още в обръщението си Мария Габриел. 

По време на националната конференция ще бъдат представени конкретни идеи и предложения, които са резултат от работата на междуведомствен експертен семинар, за това как държавата може да адресира тези теми в структурите на образованието, на здравните и социални услуги, уточниха организаторите. 

Източник: Bta.bg

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ