Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Здравето на бежанците: оценка на нуждите на българската здравна система в контекста на кризата в Украйна

От началото на кризата в Украйна, започнала в края на февруари 2022 г., правителството на България е оказало значителна и щедра подкрепа на украинските бежанци. Българските граждани също проявяват своята солидарност и щедрост. Повече от 800 000 украински граждани са преминали транзитно през България. Към 29 ноември 2022 г. точно 146 659души са получили временна закрила, като 51 516 души все още са в България, като 92% оттях са жени и деца. Освен това през 2021 г. България е приела и 10 999 души, подали молби за предоставяне на убежище и идващи предимно от Афганистан, Северна Африка и Сирийската арабска република. Болшинството от тези кандидати са мъже, а значителен брой от тях –непридружени деца или непълнолетни.

Източник: who.int

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ