Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Науката за Възрастово-обусловената дегенерация на макулата (ВДМ)

Възрастово-обусловената дегенерация на макулата (ВДМ) засяга над 30 милиона души в глобален мащаб и е основна причина за слепота при хора над 50-годишна възраст в индустриално развитите страни. Хората, страдащи от ВДМ, срещат трудности при ежедневни дейности като четене, шофиране, разпознаване на лица. ВДМ има две форми – суха и влажна, като и двете засягат макулата – частта от окото, отговорна за централното зрение.

“Ние вярваме, че слепотата, причинявана от влажната ВДМ, ще остане проблем на миналото. Съвременните терапии при влажна ВДМ могат да предотвратят слепотата и да запазят зрението.”

 

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ