Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Важно за пациентите, които ползват лекарства по протокол и рецептурна книжка, заплащани от НЗОК

       При обслужване на хронично болни пациенти за издаване на рецепти за лекарства по протокол и рецептурна книжка, е въведен нов режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти:

           За заверени протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, ще бъде направено служебно продължение в информационната система на НЗОК за срок от 1 (един) месец, считано от датата, до която е валиден всеки конкретен протокол. Хартиените протоколи няма да бъдат презаверявани от РЗОК.
Поради специфика при лечението не се удължава срокът на протоколите за заболявания, при които лечението е за определен срок – лечение на Хроничен вирусен хепатит С; лечение на хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст; лечение с Palivizumab на деца с бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период, ниско тегло при раждането и вродени сърдечни малформации.
Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка / без представяне на рецепта/ по удължените протоколи, както и за лекарствените продукти от Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък. Отпускането ще се извършва в аптеките, където е осъществено последното отпускане по дадена рецепта (това се вижда от печата в рецептурната книжка), съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарства.
На хората, които са се обърнали за рецепта в кабинетите на лекарите, могат да бъдат издавани рецепти за всички лекарствените продукти от Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС).
За новоиздадени рецептурни книжки, както и при вписване на нови диагнози в рецептурна книжка, няма да се изисква заверка в РЗОК. Създаден е ред за служебен обмен на информация между общопрактикуващия лекар и РЗОК. Аптеката ще отпуска лекарствените продукти и по незаверена рецептурна книжка, в която са попълнени данните на общопрактикуващия лекар.
Лекарите и аптеките са информирани от РЗОК за въведената нова организация за предписване и отпускане на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за домашно лечение.

Източник: Dnews.bg

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ