Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Април – месец на синдрома на раздразненото черво

Всеки пети българин има синдрома, който изисква индивидуален подход и лечение

Месец април е месец за повишаване на информираността за синдрома на раздразненото черво (IBS – irritable bowel syndrome). IBS засяга всеки пети пълнолетен Българин. Въпреки това много хора остават недиагностицирани и не знаят, че техните симптоми отговарят на критериите на това разстройство.

Синдромът на раздразненото черво е функционално чревно заболяване или нарушение на оста „черво-мозък“, характеризиращо се с повтарящи се коремни болки с честота поне веднъж седмично през последните 3 месеца, съчетани с промяна във формата на изпражненията и/или честотата на изхождане. Състоянието не намалява продължителността на живота, но е свързано със значително нарушено качество на живот. Пациентите често имат проблеми на работа, нарушават нормалните си социални взаимоотношения и са по-трудно контактни.

Много често при IBS има и извънчревни оплаквания като мускулни болки, болки в ставите, фибромиалгия, мигрена, психо-депресивни състояния и др.

Причините за IBS не са напълно ясни, но със сигурност се дължат на комбинация от много фактори. Най-важен, от които е нарушената регулация на червата от мозъка. Също така, голяма част от пациентите в България, отключват синдрома след остра чревна инфекция – т. нар. слединфекциозен IBS.  Нарушенията на чревната микробиота, психологическите фактори и нарушената подвижността на червата са други важни фактори за развитие на IBS.

IBS не е свързан със структурни или биохимични промени в организма, но често може да се сбърка със сериозни заболявания като рак на дебелото черво, възпалителни чревни заболявания (болест на Крон и улцерозен колит), микроскопски колит, цьолиакия. IBS се различава лесно от споменатите болести чрез следната комбинацията – преглед от гастроентеролог и минимални изследвания.

Лечението на IBS e много комплексно и индивидуално за всеки пациент. Поради сложността на състоянието, се препоръчва, пациентите с IBS или съмнение за състоянието да се консултират с гастроентеролози, специализирани в диагностиката и лечението на функционалните чревни заболявания. В България тези лекари са обединение в сдружението Българско дружество по неврогастроентерология и мотилитет (БДНМ), член на Европейското дружество по неврогастроентерология (ESNM).

Именно БДНМ проведе първото у нас проучване за честотата на IBS, показващо че състоянието у нас засяга 20% от възрастното население. Женският пол, младата възраст, семейното положение, типа професия, консумацията на алкохол, сексуалните проблеми, наличието на съпътстваща функционална диспепсия и непоносимостта към прясно мляко са значително свързани със IBS.

В заключение, IBS e много често състояние в България, като за съжаление много пациенти остават недиагностицирани. Индивидуалният подход в диагностиката и лечението е ключов за успешното повлияване на симптоматиката. Консултацията с гастроентеролог с опит с такива пациенти е най-правилното поведение.

Контакти за връзка с БДНМ: http://nevrogastro.com/ ; nevrogastro@gmail.com

Можете да си запишете преглед при някои от членовете на БДНМ чрез платформата за телемедицина Healee:

Д-р Радислав Наков, дм – https://www.healee.com/bg/196078

Д-р Десислава Димитрова – www.healee.com/bg/096976

Д-р Виолета Снегарова –  https://www.healee.com/bg/531942

Д-р Иван Лютаков – www.healee.com/bg/813841

Линк към тема IBS на Medical News за лекари: http://medicalnews.bg/ibs/

Източник:

1.Nakov R, Dimitrova-Yurukova D, Snegarova V, et al. Prevalence of Irritable Bowel Syndrome, Functional Dyspepsia and their Overlap in Bulgaria: a Population-Based Study. J Gastrointestin Liver Dis. 2020;29(3):329-338. Published 2020 Sep 9. doi:10.15403/jgld-2645

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ