Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Превенция на самоубийствата: информация за учители и други служители в училищата

Самоубийството е една от водещите причини за смърт сред 15-19 годишните. Половината от всички психични заболявания през зрелостта започват от 14-годишна възраст. За много млади хора тийнейджърските години са период на изследване на нови възможности и свободи, но могат да са и период на безпокойство относно постиженията в училище, взаимоотношенията и бъдещето.

Понякога емоционалният стрес е нещо нормално в юношеството, но за някои млади хора, ако стресът продължи твърде дълго или стане непреодолим, резултатът може да е затруднено ежедневно функциониране, а в най-трагичните случаи и самоубийство.

Ето няколко съвета за оказване на помощ на младите хора.

Признаци, за които трябва да внимавате сред учениците:

– изразяване на мисли, чувства или планове за слагане на край на живота, включително чрез истории или снимки;

– внезапна или драстична промяна на постиженията в училище;

– промени в настроението, например редовно разплакване, рев или проява на тежък емоционален стрес;

– изразяване на безнадеждност относно бъдещето;

– промени в поведението, като отдръпване от останалите, загуба на интерес към дейности, които обикновено им харесват, или проява на по-силен гняв, враждебност, възбуда, раздразнителност или импулсивност;

– смущаващо поведение, включително конфликт с други ученици или служители от училището;

– зачестяване на отсъствията от училище или по-трудна концентрацията по време на часовете;

– употреба на алкохол или наркотици; и / или

– тормоз или разпад на отношенията с връстниците.

Обръщайте особено внимание на промените в настроението и поведението в моменти на стрес, например при подготовката за изпити или преди или по време на други големи промени в живота на ученика.

 

Какво можете да направите, ако сте разтревожени

– Говорете с ученика насаме, за да му споделите притесненията си и изслушайте активно какво ще ви каже, без да критикувате.

– Насърчете ученика да говори с доверено лице, като например родител или друг член на семейството, възрастен или здравен работник в училището. Предложете да говорите с посочения от него човек, но не го правете, ако ученикът не се съгласи.

– Ако ученикът е направил опит или е показал, че има намерение да се нарани умишлено, незабавно потърсете помощ от здравните служби, или в рамките на училищната система (като училищен психолог или медицинска сестра), или в общността. Не оставяйте ученика сам.

 

Какво можете да направите като училищен директор

– Организирайте информационни срещи и дейности за промоция на психичното здраве за учениците, за да подпомогнете психичното им здраве и благополучие, и осигурете обучения за повишаване на познавателните, емоционални и социални умения на учениците, за да им се осигури подкрепа при справянето със стресови ситуации.

– Организирайте обучения за служителите с цел разпознаване и овладяване на психичния стрес и повишаване на вниманието за признаци, че даден ученик може да е в риск от самоубийство

– Създайте култура в училище, насърчаваща споделянето на трудности, свързани с психичното здраве

– Организирайте и насърчавайте дейности за промоция на доброто психично здраве на служителите.

– Разработете и приложете план за деликатен подход в случай на самоубийство или опит за самоубийство на даден ученик или служител, както и за съобщаването му на училищната общност по начин, който да свежда до минимум допълнителния стрес. Мерките трябва да включват наличието на обучени здравни работници и служби за подпомагане на учениците, родителите и служителите.

 

 

 

 

 

За повече информация

Preventing suicide: a resource for teachers and other school staff

Източник снимка:  Siphidaho.org

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ