Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Лечение на предсърдно мъждене с катетърна аблация. Какво е предсърдно мъждене и важността на лечението на предсърдното мъждене

КАКВО Е ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ?

Предсърдното мъждене (ПМ) представлява неправилен сърдечен ритъм, който засяга горните кухини (предсърдията) на сърцето.

Важността на лечението на предсърдно мъждене

В резултат на неправилния ритъм в предсърдията по време на ПМ кръвта не се изпомпва напълно от горните сърдечни кухини, което
може да доведе до нейното задържане и съсирване. Лечението на ПМ е важно, защото то може да повлияе отрицателно върху качеството на живота Ви или дори да причини инсулт. Въпреки че заболяването не се счита за животозастрашаващо, рискът за хората с ПМ да образуват кръвни съсиреци и да получат инсулт е от пет до седем пъти по-висок.

Предсърдното мъждене е свързано също така с умора и сърдечна недостатъчност. Ускореният и неправилен сърдечен ритъм, свързан с предсърдно мъждене, с времето може да разшири и отслаби сърцето Ви. Разширеното и отслабено сърце не изпомпва много ефективно кръвта до всички части на тялото Ви. Това имаме предвид, когато използваме термина „сърдечна недостатъчност“.

За щастие, тези рискове могат рязко да се намалят, ако бъдат наблюдавани и лекувани. Като работят в тясно сътрудничество, пациентите и лекарите могат да изберат най-подходящия курс на лечение на предсърдното мъждене.

 

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ