Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Атопичен Дерматит | Диагностика

Диагностика

Няма  стандартен тест за поставяне на диагноза „атопичен дерматит“ и няма стандартна оценка на тежестта на заболяването. Затова при хората с атопичен дерматит е възможно да възникнат несъответствия и предизвикателства при определянето на оптимален план за лечение.

Лекарят поставя диагнозата като задава въпроси (анамнеза), прави преглед и провежда изследване на кожата. Възможно е да се направят кожни тестове с цел изключване на други кожни заболявания, както и да се установят други заболявания, които в много случаи съпътстват атопичния дерматит.

Американската академия по дерматология препоръчва на медицинските специалисти да  имат предвид следните симптоми при поставяне на диагнозата „атопичен дерматит“:

  • Сърбеж
  • Екзема (остра, подостра, хронична): 
  • (1) Типична морфология и възрастово-специфични модели (засягане на лицето/шията/екстензорите при деца, засягане на флексорните зони във всяка възрастова група, запазвайки слабините и аксиларните области);
  • (2) хронична или рецидивираща история

Важни характеристики (подпомагат диагнозата) са следните:

  • Ранна възраст на поява
  • Атопия:
  • (1) Лична и/или фамилна анамнеза;
  • (2) IgE реактивност
  • Ксероза (суха кожа)

Има и други неспецифични особености, които обаче биха могли да доведат до предполагаема диагноза „атопичен дерматит“ като например бледност на лицето, очни промени, задебеляване на кожата и др.

В България диагнозата „атопичен дерматит” се поставя най-често от дерматолози, а в определени случаи от педиатри, алерголози и от общопрактикуващи лекари.

Един от начинитее за оценка на тежестта на атопичния дерматит се основава на оценка на степента и тежестта на сърбежа, на кожните промени на екземата и на сухотата на кожата.

Съществуват няколко въпросника, които се използват от лекарите за оценка на тежестта на заболяването. Те оценяват различните прояви на атопичния дерматит – коя част от кожата е засегната и доколко, степента на зачервяване, сърбеж, загрубяване на кожата и др. Най-често се използват различни индекси като напр. Eczema Area and Severity Index, EASI.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ