Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Атопичен дерматит | Въздействие и тежест на заболяването

Въздействие и тежест на заболяването

Атопичният дерматит може да окаже влияние върху почти всеки аспект от живота на човека, особено при лицата с умерена до тежка форма на заболяването. Възможно е тежестта на заболяването да бъде постоянна всеки ден, а не само по време на обострянията. Много пациенти съобщават за значително въздействие върху физическото, социалното и психологическото благополучие.

Сърбежът и нарушенията на съня

 • Отличителният симптом на атопичния дерматит – силният сърбеж – води до значителна тежест на заболяването, която се увеличава с напредването му. Сърбежът причинява нарушения на съня, което продължава да бъде основен проблем за хората, страдащи от атопичен дерматит.
 • Както и при останалите циклични аспекти на атопичния дерматит, постоянните нарушения на съня, причинени от интензивния сърбеж, влошават също и общото качество на съня. Влошеното качество на съня от своя страна може да окаже отрицателно въздействие върху качеството на живот и способността на лицето да изпълнява ежедневните си дейности.
 • Безсънието е по-разпространено и по-тежко при хората с атопичен дерматит в сравнение с хората с псориазис.

Симптоми на болезнената кожа

 • При проучване сред пациенти с атопичен дерматит от целия свят е установено, че повече от половината от тях страдат от силна кожна болка.
 • В много случаи напуканата, лющеща се и секретираща кожа, увредена поради наличието на атопичен дерматит, е изключително болезнена и оказва значително отрицателно въздействие върху качеството на живот.

Отвъд физическите симптоми: психологическо и емоционално въздействие

 • Много от страдащите от атопичен дерматит изпитват значително отрицателно психологическо и емоционално въздействие.
 • Много възрастни с атопичен дерматит съобщават, че заболяването ограничава начина им на живот, кара ги да избягват социални контакти и интимни отношения и оказва влияние върху ежедневните им дейности.
 • При проучване на Европейската федерация на асоциациите на пациентите с алергии и заболявания на дихателните пътища (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations, EFA) сред възрастни с тежка форма на атопичен дерматит е установено следното:
  • 1 от всеки 4 пациенти съобщава, че смята, че не може да се справи с атопичния дерматит и не е в състояние да го контролира.
  • Много хора с атопичен дерматит нямат оптимистичен възглед за живота с атопичен дерматит, като 39% от пациентите се чувстват виновни, че се чешат, а 31% се чувстват несигурни.
  • Много хора с атопичен дерматит се срамуват от заболяването си и се опитват да го прикрият, а 61% от пациентите имат чувството, че заболяването им налага какви дрехи да обличат.
  • В много случаи емоциите по отношение на собствената личност са негативни, като 39% от хората с атопичен дерматит се чувстват виновни, че се чешат, а 28% се притесняват за живота си и изпитват затруднения да се съсредоточат.
  • Един на всеки трима души се опитва да избягва физически контакт с други хора, а 39% от участниците смятат, че интимните им отношения са проблемни.
 • Хората с атопичен дерматит са изложени на по-висок риск от възникване на психични разстройства, включително тревожност, депресия, синдром на дефицит на вниманието/хиперактивност и суицидни мисли, като рискът нараства с увеличаването на тежестта на заболяването.

Разходи в тежест на личността и на обществото

 • Неконтролираните признаци и симптоми на атопичния дерматит водят и до значителна икономическа тежест както поради преки, така и поради косвени разходи. Тези разходи нарастват с увеличаването на тежестта на заболяването и поради недостатъчния му контрол.
 • Пациентите, страдащи от атопичен дерматит, са готови да платят повече за облекчаване на интензивните симптоми в сравнение с пациентите, страдащи от много други кожни заболявания, като например псориазис.
 • Използването на медицински услуги и разходите за тях са значително по-високи при пациентите с атопичен дерматит в сравнение със същия вид показатели при пациентите, които не страдат от това заболяване. Динамиката, която допринася за наличието на такива разходи, включва недостатъчен контрол на заболяването, повишено използване на здравни ресурси и финансирани от държавата застрахователни програми.

Намаляването на производителността на труда и отсъствията по болест (от работното място или от училище), дължащи се на атопичен дерматит, са значителен проблем, който нараства с увеличаването на тежестта на заболяването и поради недостатъчния му контрол.