Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Атопичен дерматит | Въздействие и тежест на заболяването

Въздействие и тежест на заболяването

Кои са най-честите проблеми, с които живеят хората с атопичен дерматит?

Атопичният дерматит може да окаже влияние върху почти всеки аспект от живота на човека, особено при хората, които имат умерена до тежка форма на заболяването. 

Възможно е тежестта на заболяването да бъде постоянна всеки ден, а не само по време на обострянията. Много хора с атопичен дерматит споделят  за значително въздействие върху физическото, социалното и психологическото благополучие.

Сърбеж и нарушен сън

 • Отличителният симптом на атопичния дерматит – силният сърбеж, е това, което прави заболяването атопичен дерматит тежко. Тази тежест нараства с времето, тъй като сърбежът причинява нарушения на съня. Нарушеният сън е  основен проблем за хората сатопичен дерматит.
 • Невъзможността за пълноценен сън и сърбежът влошават като цяло общото качество на съня.  Това неминуемо води до по-трудно протичане на деня и свързаните с него ежедневни дейности за изпълнение.

Симптоми на болезнената кожа

 • При проучване сред хора с атопичен дерматит от целия свят е установено, че повече от половината от тях страдат от силна кожна болка.
 • В много случаи напуканата, лющеща се и секретираща кожа, увредена поради наличието на атопичен дерматит, е изключително болезнена и повлиява в негативен план ежедневието.

Психично и емоционално въздействие

 • Голяма част от хората с  атопичен дерматит изпитват значително отрицателно психично и емоционално въздействие от болестта.
 • Много пълнолетни хора с атопичен дерматит съобщават, че заболяването ограничава начина им на живот, кара ги да избягват социални контакти и интимни отношения и оказва влияние върху ежедневните им дейности.
 • В голямо проучване сред пълнолетни хора с тежка форма на атопичен дерматит (проведено от Европейската федерация на асоциациите на пациентите с алергии и заболявания на дихателните пътища (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations, EFA) става ясно, че:
  • 1 от всеки 4 пациенти съобщава, че смята, че не може да се справи с атопичния дерматит и не е в състояние да го контролира.
  • Много хора с атопичен дерматит нямат оптимистичен възглед за живота с атопичен дерматит, като 39% от пациентите се чувстват виновни, че се чешат, а 31% се чувстват несигурни.
  • Много хора с атопичен дерматит се срамуват от заболяването си и се опитват да го прикрият, а 61% от пациентите имат чувството, че заболяването им налага какви дрехи да обличат.
  • В много случаи емоциите по отношение на собствената личност са негативни, като 39% от хората с атопичен дерматит се чувстват виновни, че се чешат, а 28% се притесняват за живота си и изпитват затруднения да се съсредоточат.
  • Един на всеки трима души се опитва да избягва физически контакт с други хора, а 39% от участниците смятат, че интимните им отношения са проблемни.
 • Хората с атопичен дерматит са изложени на по-висок риск от възникване на психични разстройства, включително тревожност, депресия, синдром на дефицит на вниманието/хиперактивност и суицидни мисли, като рискът нараства с увеличаването на тежестта на заболяването.

Разходи в тежест на личността и на обществото

 • Неконтролираните признаци и симптоми на атопичния дерматит водят и до значителни разходи с цел облекчаване на състоянието. Тези разходи нарастват с увеличаването на тежестта на заболяването и поради недостатъчния му контрол.
 • Използването на медицински услуги и разходите за тях са значително по-високи при хората с атопичен дерматит в сравнение със същия вид показатели при хора, които не страдат от това заболяване.
 • Намаляването на производителността на труда и отсъствията по болест (от работното място или от училище), дължащи се на атопичен дерматит, са значителен проблем, който нараства с увеличаването на тежестта на заболяването и поради недостатъчния му контрол.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ