Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Диабет тип 1 | Диагностика (Генетика)

Диагностичните изследвания включват:

  • Гликиран хемоглобин (HbA1c). Този кръвен тест установява средното ниво на кръвната захар през последните 2-3 месеца. Измерва се в проценти кръвна захар, свързана с хемоглобина. Стойност на HbA1c 6,5% или по-висока при две отделни изследвания показва диабет.
  • Кръвна захар на гладно. За това изследване проба се взема сутрин. Нивото на кръвната захар на гладно по-малко от 5,6 mmol/l е нормално, от 5,6 до 6,9 mmol/l показва предиабет, а 7 mmol/l или по-високо при две отделни изследвания – диабет.

Синдром X

Ако сте диагностицирани с диабет, лекарят може също така да назначи кръвни изследвания, за да провери за автоантитела, които са чести при диабет тип 1,както и изследване на С-пептид. Тези тестове помагат на специалиста да прецени дали става въпрос за диабет тип 1 и тип 2, когато диагнозата е несигурна. Наличието на кетони – странични продукти от разграждането на мазнините – в урината предполага диабет тип 1, а не тип 2.

Тестът за автоантитела може да помогне за разграничаването на диабет тип 1 тип и 2.

С-пептидът се образува по време на превръщането на проинсулин в инсулин.

Ниво на С-пептид под 0,6 ng/ml предполага диабет тип 1.

Ниво на C-пептид на гладно по-голямо от 1 ng/dl при пациент, който е диагностициран с диабет повече от 1-2 години, предполага диабет тип 2.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ