Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Диабет тип 1 | Рискови фактори

Точната причина за диабет тип 1 е неизвестна. Обикновено собствената имунна система на тялото – която се бори с вредните бактерии и вируси – погрешно унищожава клетките, произвеждащи инсулин. Други възможни причини включват генетика и излагане на вируси и други фактори на околната среда.Някои известни рискови фактори за диабет тип 1 включват:

  • Семейна анамнеза. Всеки, който има родител или брат / сестра с диабет тип 1, има повишен риск от развитие на заболяването.
  • Генетика. Наличието на определени гени показва повишен риск от развитие на диабет тип 1.

Възраст. Въпреки че диабетът тип 1 може да се появи на всяка възраст, заболяването има два забележими пика. Първият е при деца на възраст между 4 и 7 години, а вторият при деца на възраст между 10 и 14 години.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ