Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Метаболитен синдром | Обща информация

Метаболитният синдром е съвкупност от рискови фактори и заболявания. Тези състояния включват повишено кръвно налягане, повишена кръвна захар и/или инсулинова резистентност, прекомерна телесна мазнина около талията и високи нива на холестерол или триглицериди. Наличието само на един от тези рискови фактори не означава, че човек задължително страда от метаболитен синдром.
Но е важно да се знае, че всяко от тези състояния повишава риска от сериозно заболяване, който се увеличава с всяко следващо.Синдром X

Метаболитният синдром е известен също като синдром X, синдром на инсулинова резистентност или дисметаболитен синдром.
Метаболитният синдром се счита за рисков фактор за развитието на сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2.

Инсулиновата резистентност представлява намалена способност на клетките да реагират на действието на инсулина за стимулиране на транспортирането на глюкозата от кръвта до мускулите и другите тъкани. Тя е основният причинител на Диабет тип 2.

Успокоително е обаче, че сериозните здравословни проблеми, които се свързват с наличието на метаболитен синдром, могат да бъдат предотвратени или забавени чрез кардинални промени в начина на живот.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ