Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Проф. д-р Румен Пандев: Съвременната хирургия на щитовидната жлеза е все по-неинвазивна

В България ще бъде създаден Югоизточен европейски клуб по ендокринни тумори

По инициатива на Българското дружество по ендокринология и първата в България онлайн платформа за социалнозначими заболявания Портал на пациента (www.portalnapacienta.bg) на 10 и 11 май 2019 г. в Централния военен клуб в София ще се проведе Първа научна конференция за Централна и Източна Европа по тиреоидни заболявания. Ето какво сподели за тази първа по рода си конференция изтъкнатият ендокринен хирург проф. д-р Румен Пандев.

 

– Проф. Пандев, какви са ползите за лекари и за пациенти от организирането на Първата научна конференция за Централна и Източна Европа по тиреоидни заболявания?

– При всички случаи организирането на научно събитие с такъв мащаб е предизвикателство. От една страна, да съберем най-добрите български лекари, а от друга страна, да осигурим участието на водещите експерти по тиреоиден карцином от Австрия, Корея, Украйна, Турция, Македония, Гърция, Русия, Румъния, Грузия, Хърватска. И всичко това при лимитираните финансови рамки, в които функционира родната здравна система. За нас, лекарите, тази научна конференция ще ни помогне „да сверим часовника си” – къде сме ние и къде са те! Съвременната медицина се развива бързо и принципът „Иновации вместо традиция” важи в пълна сила за ендокринологията.

Важно признание за нивото на българската наука е изборът точно на София, в рамките на настоящата тиреоидна конференция да бъде основан Югоизточен европейски клуб по ендокринни тумори (Southeastern European Club Of Endocrine Tumors). За пръв път на международен форум ще дадем възможност да се чуе в реално време и мнението на пациентите – не само като индивидуално участие, но и чрез пациентски организации от няколко европейски страни. Всичко това е важно, защото в глобалния свят пациентът е изключително информиран и е повече от наложително, особено при онкологични заболявания, с него да бъдат дискутирани диагностичните и терапевтични варианти, гарантиращи последващото му качество на живот. Затова с чуждестранните колеги се спряхме на варианта „клуб”, членството, в който да бъде възможно не само за лекари, но и за пациентски организации.

– Какви са основните теми на конференцията?

– Основна тема на конференцията е тиреоидният карцином, защото това е най-честото ендокринно злокачествено заболяване. Факт е, че в последното десетилетие неговата честота е увеличена над 90%, което се дължи най-вече на микрокарциномните форми, открити чрез ехографска диагностика и тънкоиглена биопсия. От друга страна, аутопсионни проучвания сочат, че 5 до 14% от населението може да е носител на тиреоидни микрокарциноми, но те да не се развият в хода на човешкия живот. Затова редица специалисти в Европа, Азия и Америка смятат, че при нискорисковите тиреоидни карциноми е наложителна промяна в нашето поведение. Настоящата диагностична и хирургична стратегия към тези пациенти е базирана на проучвания, датиращи от 60-те и 70-те години на миналия век. Двама световноизвестни специалисти ще предоставят актуална информация за честотата на тиреоидния карцином в две от най-засегнатите страни в света – Украйна и Корея, и ще покажат има ли промяна в диагностичните и терапевтични аспекти.

Представете някои от водещите специалисти от чужбина, които ще участват в конференцията.

– За срещата в София пристигат водещи специалисти по ендокринни тумори от Източна и Югоизточна Европа – от Виена, Атина, Санкт Петербург, Киев, Истанбул, Измир, Одрин, Тбилиси, Букурещ.

Специален гост на форума ще бъде проф. Кюнг Те от Сеул – генерален секретар на Азиатско-тихоокеанската асоциация по тиреоидна хирургия. Проф. Те е изключително ерудиран специалист, който понастоящем е директор на Университетския онкологичен център „Ханянг” в Сеул, както и вицепрезидент на Корейската тиреоидна асоциация.

Другите чуждестранни гости са:

Проф. Бруно Нидерле от Виена, един от най-известните ендокринни хирурзи в света. Негова заслуга е създаването на Европейската асоциация на ендокринните хирурзи, той бе един от първите й президенти. Проф. Нидерле ще изнесе лекция за медуларния тиреоиден микрокарцином – един от най-опасните и трудни за диагностика и лечение тумори.

Проф. Димитриос Линос от Атина е доайенът сред специалистите по ендокринни тумори и един от успешните президенти на Международната асоциация по ендокринна хирургия.

Турция ще бъде представена от четирима ендокринни хирурзи. С проф. Озер Макай от Измир през 2018 г. извършихме първата у нас трансорална ендоскопска тиреоидектомия и паратиреоидектомия.

Проф. Умит Угурлу от Истанбул е със значителен опит в радиофреквентната аблация на тиреоидни възли. Това е иновативна методика, която отскоро прилагаме и в Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ”. В конференцията ще участват още проф. Атакан Сезер от Одрин и доц. Мурат Оздемир  от Измир.

В рамките на събитието е предвидено да консултираме безплатно проблемни пациенти с тиреоидни карциноми.

– Какви са новостите в хирургията на щитовидната жлеза?

– Съвременната хирургия на щитовидната жлеза е все по-малко инвазивна.

Тази тенденция започва от 1996 г. и продължава вече над 20 години. Естествено за миниинвазивните методики сега се използват нови достъпи, нови апарати и нови източници на енергия, с които се отстранява патологичната тъкан. Класическата хирургия на щитовидната жлеза все още заема около 50% от оперативните намеси.

Концепцията за безкръвна ендоскопска операция на щитовидна жлеза, без разрез на шията, е описана за първи път в Германия през 2008 г. от Витце. Представлява оперативна намеса върху два кадавъра и десет прасета, чрез която успява да острани тиреоидеята през устната кухина с достъп под езика (сублингвален).

Настоящата трансорална ендоскопскаметодика (TOETVA) е нова, разработена и публикувана от проф. д-р Аниуонг (Prof. Dr. Anuwong) през 2016 г. При нея тиреоидеята се отстранява ендоскопски през устната кухина, като се използва вестибуларен достъп, т.е. минава се от вътрешната страна на долната устна. До момента с помощта на този метод проф. Аниуонг е оперирал в Банкок близо 500 пациенти, а методиката се използва в 75 университетски центъра от 25 страни. В Европа методиката е въведена в Италия, Турция, Швейцария, Германия, Австрия, Русия, Испания и Португалия. България е деветата страна на Стария континент, която ще въведе иновативния метод.

Като цяло броят на оперативните интервенции на щитовидната, млечната жлеза и други органи намаляват в световен мащаб. Държави като Корея и Япония са намалили оперативните намеси с близо 30%. На международни събития често се дискутира, че не повече от 5% от тиреоидните възли подлежат на хирургично лечение. Уместно е да знаем, че съвременната оценка за нивото на медицината се базира не на това колко оперативни намеси са извършени, а на това колко от тях са предотвратени!

На снимката проф. Румен Пандев с проф. Кюнг Тае (отляво) и колеги от Ю. Корея на Конгрес на Азиатската Тиреоидна Асоциация в Окинава (Япония).

Източник: Zdrave.net

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ