Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Репродуктивни проблеми | Диагностика (Генетика)

Диагностицирането на репродуктивни нарушения, дължащи се на увреди в нормалната функционална активност и състояние на щитовидната жлеза, не е лесна задача в редица случаи.
Използват се следните диагностични методики и средства:

 

  • Разпит: подробната анамнеза за наличието на прекарани в миналото заболявания, фамилна обремененост, приемани лекарства, прекарани оперативни интервенции, травма или облъчване в областта на шията, както и подробни данни за давността на опитите за забременяване. Всички тези фактори имат общо информативен характер и могат да се окажат полезни в последствие при определяне на диагнозата.

  • Физикални находки: обстойният преглед има за цел да открие дори леки, едва забележими изменения, насочващи към патология на щитовидната жлеза, като обикновено се извършва оглед и палпация на жлезата за определяне на промени в размера, симетричността, плътността или консистенцията на тиреоидеята, неврологичен статус, измерване на сърдечен пулс и честота и други
  • Лабораторни изследвания: данните от лабораторните изследвания са много важни. Изследването на нивата на щитовидните хормони (общ и свободен тироксин, общ и свободен трийодтиронин), както и нивата на тиреостимулиращия хормон (TSH) показва налични промени във функционалната активност на щитовидната жлеза. За изключване на вероятността от автоимунен и/или неопластичен процес се препоръчва изследване и на ТАТ (тиреоглобулинови антитела) и МАТ (микрозомални антитела). Допълнително се препоръчва определяне на пълна кръвна картина, хемоглобин, хематокрит, общ брой еритроцити, чернодробни ензими, бъбречни показатели, определяне на липиден профил (холестерол от типа LDL, холестерол от типа HDL, триглицериди) и други. Необходимо е изследване и на редица хормони, като например лутеинизиращ хормон, фоликулостимулиращ хормон, прогестерон, пролактин в отделните фази на менструалния цикъл (фоликуларна фаза, овулация, лутеинова фаза) за определяне на динамиката и нормалното протичане на процесите
  • Имунологични изследвания: при съмнения за автоимунен процес се препоръчва изследване за наличие на така наречените антитиреоидни антитела, включващи антитиреоцитни антитела (TSH-R), антипероксидазни антитела (TPO) и антитиреоглобулинови антитела (ТАТ), като последните две имат доказана роля и участие в процесите на женската репродуктивна система
  • Гинекологичен преглед: препоръчва се извършване на обстоен гинекологичен преглед с някои специфики за определяне на налични деформации и изменения в нормалната полова система, което изключително много подпомага диференциалната диагноза.
  • Образни методи на изследване за налични промени в структурата на щитовидната жлеза: рутинно се извършва ултразвукова диагностика (ехография), тъй като методът е напълно безопасен и безвреден, а с висока информативна стойност. При съмнения и диагностични затруднения се извършват и други образни изследвания, като например компютърна томография, радиоизотопно изследване, ядрено-магнитен резонанс и други

Биопсия на щитовидната жлеза: при сериозни съмнения за автоимунен или неопластичен процес и противоречиви резултати се извършва тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидната жлеза и последващо хистологично изследване на получения материал.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ