Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Recover-E доказа ползата от психичноздравни грижи в общността

Новост са мобилните екипи с участието на екперти от опит

През 2019 г. стартира, а през октомври 2021 г. приключи европейският проект Recover-E за психичноздравни грижи, базирани в общността, за хора с тежки психични заболявания. Recover-E беше изпълнен в пет източноевропейски държави – България, Румъния, Хърватия, Черна гора и Северна Македония, където липсва обслужване от мобилни екипи на пациенти с тежка психична болест там, където живеят. В българската част на проекта участваха два мобилни екипа със специалисти от Центъра по психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, които обслужваха 200 пациенти от 18- до 65-годишна възраст.

Работата по Recover-E в България наблюдаваше и анализираше научноизследователски екип от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) с водещ партньор Институтът Тримбос в Нидерландия. От нидерландска страна проектът се наблюдаваше и ръководеше от екипа на д-р Лаура Шилдс – началник на отдел Ментално здраве и превенция в Института Тримбос.

При официалното отчитане на проекта Recover-E в хибриден формат – онлайн и на живо в НЦОЗА – за новаторска практика бе призната работата на експерти от опит в мобилните екипи. „Това са хора, преживели психичноздравна криза, които в момента са в ремисия. Ролята на експерта от опит е да направи връзка и да подкрепя пациента с тежка психична болест като равен. Общуването с човек, който вече е изпитал болестта и социалното изключване, намалява усещането за стигма у пациента. А по-дълбокото познаване на преживяванията на пациента от страна на експерта от опит играе огромна роля за възстановяването от тежката психична болест и за оставането в ремисия“, обясни д-р Анна Джисова от Центъра по психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“.

Всички медицински сестри, психиатри и психолози в проекта признаха, че са изпитали вдъхновение в работата си благодарение на експертите от опит.

Във финалното обсъждане на резултатите от Recover-E бе подчертана нуждата да продължи работата на мобилни екипи в общността, да се намери финансиране за тях и те да станат задължителна част от вече съществуващата система за психичноздравни грижи. Осигуряването на психичноздравни грижи в общността е заложено и в новоприетата Национална стратегия за психично здраве. Участниците в дискусията констатираха, че няма проблем в мобилните екипи да се назначават експерти от опит – тази професия вече съществува и е доказала себе си в практиката за лечение на хора със зависимости. 

Автор: Портал на пациента

Снимка: altumhealth.com

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ