Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Епилепсия | Обща информация

Епилепсията е хронично разстройство на централната нервна система, при което анормална мозъчна дейност причинява непровокирани, повтарящи се гърчове / припадъци или периоди на необичайно поведение, усещания, мускулни спазми и понякога загуба на съзнание.

 

Епилепсията е често срещано неврологично заболяване, което засяга 65 милиона души по света.Всеки може да развие епилепсия, но все пак състоянието е по-често при малки деца и по-възрастни хора. Наблюдава се с малко по-голяма честота при мъжете, отколкото при жените.

Припадъците при епилепсия могат да са свързани с увреждане на мозъка или семейна обремененост, но често причината е напълно неизвестна. Тя варира и според възрастта на пациента. Една трета от децата с разстройства на аутистичния спектър (разстройства, които се проявяват в детска възраст, между които и аутизъм) могат да имат припадъци. Инфекциите също са често срещани причини за епилепсия. Инсултът е една от най-честите причини за припадъци при по-възрастните хора. Припадъците, причинени от висока температура при деца, не се считат за епилепсия.
Симптомите по време на пристъп могат да се различават значително. Някои хора с епилепсия просто гледат безучастно няколко секунди по време на пристъп, докато при други се наблюдава многократно потрепване на ръцете или краката. Ако някой има единичен припадък, това не означава, че има епилепсия. Обикновено се изискват най-малко два непровокирани гърча за диагностика на епилепсия.

 

Въпреки че симптомите на припадък могат да засегнат която и да е част от тялото, електрическата активност, която предизвиква симптомите, се появява в мозъка. Локализацията на гърча, как се разпространява, колко от мозъка е засегнат и колко дълго продължава имат голямо значение. Тези фактори определят характера на припадъка и неговото въздействие върху индивида.

 

Гърчовете се класифицират на два основни вида. Фокални или частични гърчове засягат само една част от мозъка, докато генерализираните – целия мозък.

 

Лечението с медикаменти или понякога с хирургия може да е ефективно при повечето хора с епилепсия. Някои хора се нуждаят от лечение през целия живот, за да контролират пристъпите, но при други припадъците в крайна сметка изчезват. Част от децата с епилепсия могат да превъзмогнат състоянието с възрастта.

 

Припадъците и епилепсията могат да засегнат безопасността, взаимоотношенията, работата, шофирането. Общественото възприятие и лечение на хората с епилепсия често са по-голям проблем от самите гърчове.

 

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ