Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Паркинсон | Диагностика (Генетика)

Ранната и точна диагноза на болестта на Паркинсон е важна за определяне на добър терапевтичен план с цел поддържане на високо качество на живот.
Няма специфични тестове за диагностициране на болестта на Паркинсон. Лекар (специалист по неврология) ще диагностицира болестта на Паркинсон въз основа на анамнезата, симптомите, медицински преглед и неврологичен статус. Може да назначи компютърна томография (SPECT). Въпреки, че образното изследване може да подкрепи съмнението за болест на Паркинсон, симптомите и неврологичният преглед в крайна сметка определят правилната диагноза.

 

Лекарят може да назначи лабораторни тестове, като кръвни изследвания, за да изключи други състояния, които могат да причинят симптомите.

Образни изследвания, като ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография, позитронно-емисионната томография (PET), също могат да се използват за изключване на други заболявания. Образните тестове не са особено полезни при диагностициране на болестта на Паркинсон.

 

В допълнение към прегледа, неврологът може да назначи на пациента лекарство за Паркинсоновата болест – карбидопа/леводопа. Значително подобрение с това лекарство често потвърждава диагнозата.

 

В ранните етапи болестта на Паркинсон може да наподобява редица други състояния със симптоми на Паркинсон, известни като паркинсонизъм. Тези състояния включват множествена системна атрофия, прогресивна супрануклеарна парализа, кортикобазална дегенерация, деменция с телца на Леви, инсулт, енцефалит (възпаление на мозъка) и травма на главата. Болестта на Алцхаймер и първичната латерална склероза също могат да бъдат потенциална диагноза.