Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Паркинсон | Рискови фактори

При болестта на Паркинсон някои неврони (нервни клетки) в мозъка постепенно се разрушават и умират. Много от симптомите се дължат на загуба на неврони, които произвеждат допамин (невротрансмитер). Намаляването на нивото на допамин води до анормална мозъчна активност, причиняваща симптоми на болестта на Паркинсон.Причината за болестта на Паркинсон е неизвестна, но е възможно някои фактори да играят роля и да увеличат риска от развитие на заболяването:

  • Гени и наследственост. Идентифицирани са специфични генетични мутации, които могат да причинят болестта на Паркинсон. Но все пак те се срещат в редки случаи с много членове на семейството, засегнати от болестта на Паркинсон. Наличието на близък роднина с болестта на Паркинсон увеличава риска за развитие на болестта. Все пак рискът е малък, освен ако имате много близки в семейството си с болестта на Паркинсон.
  • Възраст. Младите хора рядко страдат от болестта на Паркинсон. Обикновено заболяването се развива на около 60-годишна възраст.

  • Пол. Мъжкият пол е с по-голяма вероятност от развитие на болестта на Паркинсон, отколкото женския.
  • Експозиция на токсини. Постоянното излагане на хербициди и пестициди, както и други токсини може  може да повиши възможността от развитие на Паркинсонова болест по-късно в живота, но рискът е относително малък.

 

В мозъка на пациенти с Паркинсон са установени много промени, въпреки че не изяснена причината за тях:

 

  • Наличие на телца на Леви. Тези маркери за болестта на Паркинсон представляват специфични субстанции в клетките на мозъка.
  • Алфа-синуклеин. Представлява протеин, който се намира в телцата на Леви. Според изследователите това е важен фактор за болестта на Паркинсон.