Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Рак на шийката на матката | Лечение

Лечението на рак на маточната шийка зависи от няколко фактора, включително вида и стадия на рака, възможните нежелани реакции и предпочитанията на пациента и цялостното здраве. Често срещаните видове лечения, използвани за рак на маточната шийка, включват:

  • Хирургия – коя операция е най-подходяща ще зависи от размера на тумора, неговия стадий и дали пациентката обмисля забременяване в бъдеще. Някои от най-често срещаните видове хирургия за рак на маточната шийка включват: конизация, лазерна хирургия, криохирургия, хистеректомия, радикална хистеректомия с тазова лимфна дисекция, трахелектомия, екзентерация.
  • Лъчетерапия – използва мощни енергийни лъчи, за да убие раковите клетки. Лъчевата терапия често се комбинира с химиотерапия.
  • Химиотерапия – лекарствена терапия, което използва химикали за унищожаване на раковите клетки.
  • Таргетна (прицелна) терапия – фокусира се върху специфични слабости, присъстващи в раковите клетки. Като блокират тези слабости, целевите лекарствени лечения могат да причинят смъртта на раковите клетки.
  • Имунотерапия – фармакотерапия, което помага на имунната система да се бори с рака.
  • Поддържащи (палиативни) грижи – специализирани медицински грижи, които се фокусират върху предоставянето на облекчение от болка и други симптоми на сериозно заболяване.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ