Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Проф. д-р Иван Щерев: Целта на скрининговите методи е да се намали бремето на раковите заболявания, чрез откриването им в ранен стадии

 

Проф. д-р Иван Щерев Донев, дм. е част от онкологичния екип на МБАЛ „Надежда“. Защитава докторска степен в Япония. Хабилитира се в МУ Варна. Рецензент на водещи международни списания по онкология: Cellular Physiology and Biochemistry, Karger, Clinical and Translational Oncology, Springer и др. С международно признати научни разработки в областта на колоректалния карцином.

 

Кои са най-подходящите методи за скрининг на рак на дебелото и право черво?

Скринингът се дефинира като изследване, провеждано сред населението на асимптоматични лица, за да се открие определено заболяване. Целта на скрининговите методи а е да се намали бремето на раковите заболявания , чрез откриването им в ранен стадии.  Насочен е към преобладаващото здраво население и следователно трябва да се провежда само след внимателно обмисляне на вредите и ползите от него. В момента в световен мащаб се използват следните методи за скрининг: фекалният тест за окултно кървене по Guaiac (gFOBT) ; имунологичният фекален тест за окултно кървене (iFOBT) ; флексибилната (гъвкава) колоноскопия; компютърно-томографската колонография (виртуална колоноскопия); бариевата клизма (иригографията) с двоен контраст. Независимо от всички тези възможности, флексибилната колоноскопията с вземане на биопсия е златен стандарт за поставяне на диагнозата.

 

Кои са рисковите групи, които задължително трябва да провеждат скрининг за превенция рака на дебелото и право черво?

Това са хората, които имат роднина с колоректален рак на възраст под 45 години или двама роднини от първа степен с рак на дебелото черво, диагностицирани на каквато и да е възраст. За тях съществува по-висок относителен риск от колоректален рак. Те би трябвало да бъдат информирани и обучени по отношение на симптомите на колоректален рак и важността на това да съобщават, ако други членове на семейството развият ракови заболявания. Настоящите препоръки за лицата от тази група включват извършване на колоноскопия на 35-40 годишна възраст  и отново на възраст около 55 години. Рискови лица са също и такива, страдащи от  определени стомашно-чревни заболявания (като улцерозен колит или болест на Крон), някои наследствени генетични заболявания, като наследствена аденоматозна полипоза или наследствени неполипозни колоректални карциноми.

 

Какво представляват тестовете за скрито кървене в изпражненията?

Фекалният тест за окултно кървене по Guaiac (gFOBT) в момента е най-често използваният метод в програмите за скрининг по целия свят. Той отчита пероксидазната реакция на хемоглобина, която кара отчитащата лента да промени цвета в синьо. Тъй като е възможно да реагира с животински хемоглобин, са необходими диетични ограничения, за да се изключат фалшиво положителни резултати. Другият фекален тест е имунологичният фекален тест за окултно кървене (iFOBT), който  реагира единствено и само с човешкия хемоглобин, така че ограниченията в диетата не се считат за необходими. Недостатъкът на iFOBT е неговата цена, но понастоящем тя се доближава до тази на gFOBT за качествени тестове. Тъй като този тест притежава по-висока чувствителност и специфичност в сравнение с gFOBT, то iFOBT се използва все по-често в скрининговите програми.

 

Какво представлява колоноскопията? Какви са рисковете при провеждане на колоноскопията?

Колоноскопията е ендоскопска процедура, която позволява на лекаря да наблюдава върху екран цялата лигавица на дебелото черво. Използва се специален апарат, наречен колоноскоп или ендоскоп. Рискът от сериозни нежелани реакции е по-висок от всеки друг скринингов тест (1/500 перфорации на дебелото черво). Въпреки, че е златен стандарт, според немалко водещи  автори колоноскопията няма да се утвърди като идеалния скринингов тест, поради високите разходи,  нежеланите усложнения и липсата на обучени специалисти.

 

Какви други методи и средства съществуват за профилактика на рака на дебелото и право черво?

Пример за профилактика е  воденето на здравословен начин на живот, включващ спазване на диета с консумация на повече плодове и зеленчуци и по-малко месни продукти, контрол на телесното тегло, активна физическа дейност, редуциране на заседналия начин на живот и не на последно място избягване на тютюнопушенето. Както споменахме вече, други скринингови  методи са : фекалният тест за окултно кървене по Guaiac (gFOBT) ; имунологичният фекален тест за окултно кървене (iFOBT) ; флексибилната (гъвкава) сигмоидоскопия; колоноскопията; компютърно-томографската колонография (виртуална колоноскопия); бариевата клизма (иригографията) с двоен контраст.

Независимо от всички тези възможности, без флексибилна колоноскопия с вземане на биопсия е невъзможно поставяне на диагнозата.

 

Автор: Портал на пациента