Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Лимфом на Ходжкин | Диагностика

Диагнозата се поставя въз основа на личната и семейната медицинска история, физикален преглед и изследвания:

  • Физикален преглед – лекарят проверява за подути лимфни възли в областта на шията, подмишниците и слабините, както и уголемяване на далака и черния дроб.
  • Кръвни изследвания – пълна кръвна картина (може да се установи анемия, лимфопения, неутрофилия или еозинофилия), ускорена СУЕ и повишени C-реактивен протеин, лактат дехидрогеназа, креатинин, нива на цитокини (интерлевкин IL-6, IL-10)
  • Образни изследвания – извършват се с цел откриване на признаци на лимфом на Ходжкин в други области на тялото. Тестовете могат да включват рентгенография, компютърна томография и позитронно-емисионна томография.
  • Биопсия на лимфен възел
  • Костномозъчна аспирация и биопсия

Как се определя стадият при Ходжкинов лимфом?

След поставяне на диагнозата лимфом на Ходжкин, е възможно да има нужда от други тестове, които да насочат към подходящите терапевтични подходи. Изследванията могат да покажат стадия (степента) на заболяването, например дали лимфомните клетки са открити в повече от една група лимфни възли.a

Лимфомните клетки обикновено се разпространяват от една група лимфни възли в следващата. Например лимфомът на Ходжкин, който започва в лимфните възли на шията, може да се разпространи първо в лимфните възли над ключиците, а след това до лимфните възли под мишниците и в областта на гърдите.

След време лимфомните клетки могат да преминат в кръвоносните съдове и да се разпространят в почти всяка друга част на тялото. Например, те могат да се разпространят в черния дроб, белите дробове, костите и костния мозък.9e

 

Изследванията за определяне на стадия на заболяването, могат да включват:

  • Компютърна томография: Лекарят може да назначи компютърна томография на шията, гърдите, корема и таза. Изследването се извършва с контрастен материал, който се дава на пациента през устата или чрез инжектиране в кръвоносен съд в ръката. Контрастният материал прави по-лесно видими увеличените лимфни възли и други анормални области. Снимките от компютърната томография могат да покажат дали лимфомът на Ходжкин се е разпространил.
  • Позитронна емисионна томография (PET сканиране): Лекарят може да използва РЕТ сканиране, за да открие разпространен лимфом на Ходжкин. При сканирането се използват ниски дози радиоактивен материал. Тъй като клетките на лимфома поемат радиоактивния материал по-бързо, отколкото нормалните клетки, зоните с лимфомни клетки изглеждат по-ярки на снимките.
  • Костномозъчна биопсия: За да провери за наличие на лимфомни клетки в костния мозък, лекарят ще вземе малка проба от кост и костен мозък. Локалната анестезия може да помогне за овладяване на болката.
  • Други тестове за определяне на стадия на заболяването могат да включват биопсии на лимфни възли или друга тъкан.9e

Този материал не е предназначен за здравни специалисти и е наличен за обществото само с информационна цел. Същият не трябва да бъде използван за поставяне на диагноза или лечение на здравословен проблем или заболяване. Материалът не е предназначен да замести консултация с лекар. При нужда от съвет, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар. Авторско право ©2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Всички права запазени. Takeda и логото на Takeda са регистрирани търговски марки на Takeda Pharmaceutical Company Limited или нейните филиали. ТП Такеда ГмбХ България, София 1404, бул. България №69, бизнес сграда Инфинити Тауър, ет. 13, тел.+359(2)9582736 C-ANPROM/BG//0340/ Април 2020

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ