Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Лимфом на Ходжкин | Обща информация

Лимфомът на Ходжкин, известен като злокачествена лимфогрануломатоза и болест на Ходжкин, е онкологично заболяване на лимфната система, която е част от имунната система. Може да засегне хора на всяка възраст, но най-често се среща при хора между 20 и 40 години и над 55 години.Лимфомите са злокачествени заболявания, водещи началото си от бели кръвни клетки, наречени лимфоцити.

Има 2 основни типа лимфом:

 • Лимфом на Ходжкин
 • Неходжкинов лимфом

Неходжкиновият лимфом е много по-често срещан.1

Годишният брой на случаите на Ходжкинов лимфом в САЩ е 2,6 на 100 000 на човека годишно., а болестта представлява малко по-малко от 1% от всички видове онкологични заболявания по целия свят.aПрез 2015 г. около 574 000 души в световен мащаб са имали лимфом на Ходжкин. Името на заболяването е свързано с английския лекар Томас Ходжкин (Thomas Hodgkin), който за първи път описва състоянието през 1832 г.

Най-честият симптом на лимфома на Ходжкин е безболезнено подуване на лимфните възли в областта на шията, подмишниците или слабините. Някои от засегнатите хора имат симптоми като висока температура, нощно изпотяване, умора, сърбеж.1c

Причината за Ходжкиновия лимфом не е изяснена.1d Заболяването е свързано с ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) мутации или промени, както и с рискови фактори – отслабена имунна система, инфекция с ХИВ или вируса на Епщайн-Бар, фамилна анамнеза за заболяването.

Лимфомът на Ходжкин възниква обикновено в лимфен възел. Заболяването може да бъде открито поради подут лимфен възел в областта на шията, гърдите или други области.

Заболяването започва, когато лимфоцитът (почти винаги В-клетка) стане анормален. Анормалната клетка се дели некотролируемо в резултат на което се натрупват повече анормални клетки. Когато анормалните лимфоцити се натрупат, лимфният възел, който ги съдържа, се подува.2b Анормалните лимфоцити могат да се разпространят през лимфните или кръвоносните съдове до други части на тялото.a

Въпреки че нормалните клетки умират, когато остареят или се увредят, анормалните клетки не умират. За разлика от нормалните клетки, анормалните клетки не могат да помогнат на тялото да се бори с инфекциите.9b

Лимфомът на Ходжкин се диагностицира при установяване на патологична тъкан от патолог след биопсия на увеличен лимфен възел. Анормалните клетки в Ходжкиновия лимфом се наричат ​​клетки на Рийд-Щернберг (Reed-Sternberg).4b

Определянето на стадия на Ходжкиновия лимфом се отнася до степента на разпространение на анормалните клетки в тялото. Образни изследвания, като компютърна томография или позитронна емисионна томография, могат да бъдат назначени за определяне на стадия на Ходжкинов лимфом.9c

Лечението на Ходжкиновия лимфом зависи от симптомите, стадия и местоположението на заболяването, както и от възрастта и общото здравословно състояние на пациента. Oбикновено включва лъчева терапия и/или химиотерапия.

При ранно диагностициране на заболяването, често е възможно излекуване. Редовните последващи прегледи са важни след провеждане на лечение на лимфом на Ходжкин. Напредъкът в диагностиката и лечението на Ходжкиновия лимфом помогна да се даде шанс на хората с това заболяване за пълно възстановяване. Прогнозата продължава да се подобрява при хора с лимфом на Ходжкин.1e


Стадии на заболяването: Стадият на Ходжкинов лимфом зависи основно от:

 • Броя и местоположението на лимфните възли, които имат клетки на Ходжкинов лимфом
 • Разпространение на болестта в слезката, черния дроб, костния мозък, белия дроб или костите

Лекарите описват стадиите на Ходжкиновия лимфом, като използват римските цифри I, II, III и IV. Стадий I е ранен етап, а стадий IV е напреднало заболяване, като например лимфом на Ходжкин, който се е разпространил в черния дроб.Класификация на Ann Arbor е най-често използваната:

 • Стадий I: Лимфомните клетки са в една област от лимфни възли (като лимфните възли на шията или подмишницата). Много рядко лимфомът на Ходжкин може да започне в част от тялото, извън лимфните възли, и клетките на лимфома да се намират само в тази част.
 • Стадий II: Лимфомните клетки са в лимфни възли поне от две зони на тялото, но и двете зони са от една и съща страна на диафрагмата. Или лимфомните клетки са в една част от тъкан или орган, а лимфните възли в близост до този орган от същата страна на диафрагмата. Лимфомните клетки могат да бъдат в други групи от лимфни възли от същата страна на диафрагмата.
 • Стадий III: Лимфомните клетки са в лимфни възли от двете страни на диафрагмата. Лимфомните клетки също могат да бъдат открити в една част от тъкан или орган в близост до тези групи лимфни възли или в слезката.
 • Стадий IV: Това е най-напредналият стадий на Ходжкиновия лимфом. Лимфомните клетки се намират в няколко части на поне един орган или тъкан. Или лимфомните клетки са в орган (като черен дроб, бял дроб или кост) и в лимфни възли от другата страна на диафрагмата.9e

A, B, E и S

Освен че използват римските цифри I, II, III и IV, лекарите описват етапите на Ходжкиновия лимфом с буквите A, B, E и S.

 • A (без симптоми): Няма симптоми, като загуба на тегло, нощно изпотяване или висока температура.
 • B (със симптоми): Наличие на симптоми, като загуба на тегло, нощно изпотяване или висока температура.
 • E (извън лимфната система): Лимфомът е открит в тъкани извън лимфната система, например в черния дроб или белите дробове. Други по-рядко срещани места включват костите, костния мозък, кожата, храносмилателния тракт, бъбреците, яйчниците или тестисите. Например, етапът може да бъде IIE.
 • S (в слезката): Лимфомът се намира в слезката. Например, етапът може да бъде IIIS.9e

Този материал не е предназначен за здравни специалисти и е наличен за обществото само с информационна цел. Същият не трябва да бъде използван за поставяне на диагноза или лечение на здравословен проблем или заболяване. Материалът не е предназначен да замести консултация с лекар. При нужда от съвет, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар. Авторско право ©2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Всички права запазени. Takeda и логото на Takeda са регистрирани търговски марки на Takeda Pharmaceutical Company Limited или нейните филиали. ТП Такеда ГмбХ България, София 1404, бул. България №69, бизнес сграда Инфинити Тауър, ет. 13, тел.+359(2)9582736 C-ANPROM/BG//0340/ Април 2020