Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Лимфом на Ходжкин | Лечение

Подходящото лечение зависи основно от вида на Ходжкиновия лимфом (повечето хора имат класически Ходжкинов лимфом), местоположението на лимфома в тялото (неговия стадий) и наличието на симптоми (като загуба на тегло, нощно изпотяване или треска). Също така може да зависи от големината на тумора (големина на засегнатите лимфни възли над 10 сантиметра).10b Може да бъде назначено повече от един вид лечение, като химиотерапия и лъчева терапия.10a Целта на лечението е да унищожи колкото е възможно повече лимфомни клетки и да доведе болестта до ремисия.
Опциите за лечение включват:

 

  • Химиотерапия
  • Таргетна терапия
  • Лъчетерапия
  • Трансплантация на стволови клетки

 

По всяко време се предлага грижа за предотвратяване на инфекции, контрол на болката, облекчаване на нежеланите реакции от лечението и облекчаване на емоционалните проблеми.

  • Химиотерапия

 

Повечето хора с Ходжкинов лимфом се лекуват с химиотерапия. Химиотерапията използва лекарства за унищожаване на лимфомните клетки.

Химиотерапията често се комбинира с лъчева терапия при хора с ранен стадий на класически тип лимфом на Ходжкин. Лъчевата терапия обикновено се извършва след химиотерапията. При напреднал лимфом на Ходжкин химиотерапията може да се използва самостоятелно или да се комбинира с лъчева терапия.

Нежеланите реакции зависят основно от вида и дозата на лекарствата. Химиотерапията убива бързоделящите се  клетки на Ходжкиновия лимфом, но лекарствата могат да навредят и на нормалните клетки, които се делят бързо. Химиотерапията може да причини висок риск от инфекции, лесно получаване на синини и кървене, косопад, намален апетит, гадене и повръщане, диария или мехури в устата. Някои от лекарствата, използвани за лечение на лимфом на Ходжкин, могат да причинят сърдечно заболяване или рак по-късно. Фертилитетът на възрастните може да бъде увреден от лекарствата, но повечето деца, лекувани за Ходжкинов лимфом, изглежда имат нормален фертилитет, когато пораснат.

 

  • Таргетна терапия

 

Хората с лимфоцитно-предоминантен лимфом на Ходжкин могат да бъдат лекувани с таргетна терапия. Лекарството се свързва с лимфомните клетки и тялото ги унищожава. Таргетната терапия се прилага интравенозно.

 

Лекарството може да причини гадене, повръщане, диария, нощно изпотяване или изтръпване на ръцете или краката. Нежеланите реакции обикновено отминават след приключване на лечението.

 

  • Лъчева терапия

 

Много хора с класически или лимфоцитно-предоминантен лимфом на Ходжкин биват подлагани на лъчева терапия след химиотерапия. Някои хора с  лимфоцитно-предоминантен Ходжкинов лимфом са лекувани с лъчева терапия без химиотерапия. Лъчевата терапия може да унищожи лимфомните клетки, да намали туморите и да помогне за контролиране на болката.

 

Нежеланите реакции могат да се развият по време на лъчевата терапия или години по-късно. Нежеланите реакции зависят основно от количеството радиация и от това коя част от тялото е облъчена. Например радиацията на гърдите и шията може да причини кашлица или задух. Обичайно е кожата в третираната зона да стане червена, суха и сърбяща. След приключване на лечението кожата бавно ще се върне към нормалното си състояние. Има вероятност да се появи умора по време на лъчевата терапия, особено в по-късните седмици на лечение.

 

В повечето случаи нежеланите реакции от лъчевата терапия не са постоянни.  Жените, които претърпяват лъчева терапия, насочена към таза, могат да получат горещи вълни и вагинална сухота, както и липса на менструация. По-вероятно е менструацията да се появи отново при по-младите жени. Лъчевата терапия, насочена към таза, може да причини безплодие както при жените, така и при мъжете. Тази нежелана реакция може да бъде временна или постоянна.

 

  • Трансплантация на стволови клетки

 

Някои хора с лимфом на Ходжкин биват подлагани на трансплантация на стволови клетки. Преди това се провежда лечение с високи дози химиотерапия, което прави възможна трансплантацията на кръвообразуващи стволови клетки. Високите дози унищожават както лимфомните клетки, така и здравите кръвни клетки в костния мозък.

 

 

След високодозова химиотерапия за убиване на лимфомните клетки се пристъпва към трансплантация на здрави стволови клетки. От трансплантираните стволови клетки ще се развият нови, здрави кръвни клетки. Здравите кръвни клетки ще заменят анормалните, които са били унищожени от лечението.11b

 

 

  • Последваща грижа след лечение на лимфом на Ходжкин

 

След лечение на лимфом на Ходжкин пациентът трябва да ходи на редовни прегледи, например на всеки 3 или 4 месеца през първата година и по-рядко след това.

 

Прегледите помагат да се гарантира, че всички промени в здравния статус са забелязани и лекувани, ако е необходимо. Ако пациентът изпита някакви здравословни проблеми между контролните прегледи, е необходимо да се свърже с лекуващия си лекар.

 

Лимфомът на Ходжкин може да се появи отново след лечението. Периодичните прегледи помагат за навременното откриване и лечение в случай на рецидив на лимфома. Прегледите също помагат да се открият здравословни проблеми, които могат да бъдат резултат от лечението на лимфома.

Прегледите могат да включват физикален преглед, кръвни тестове, рентгенови снимки на гръдния кош, компютърна томография или други изследвания.

Този материал не е предназначен за здравни специалисти и е наличен за обществото само с информационна цел. Същият не трябва да бъде използван за поставяне на диагноза или лечение на здравословен проблем или заболяване. Материалът не е предназначен да замести консултация с лекар. При нужда от съвет, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар. Авторско право ©2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Всички права запазени. Takeda и логото на Takeda са регистрирани търговски марки на Takeda Pharmaceutical Company Limited или нейните филиали. ТП Такеда ГмбХ България, София 1404, бул. България №69, бизнес сграда Инфинити Тауър, ет. 13, тел.+359(2)9582736 C-ANPROM/BG//0340/ Април 2020