Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Множествен миелом | Диагностика

В някои случаи лекарят може да открие множествения миелом случайно, когато назначи кръвно изследване за някакво друго състояние. В други случаи лекарят може да подозира множествен миелом въз основа на оплакванията на пациента.8

Изследванията, използвани за диагностициране на множествен миелом, включват:

  • Кръвни изследвания. Лабораторният анализ на кръвта може да открие наличие на М протеините, произведени от миеломните клетки. Друг анормален протеин, произведен от клетки на миелома – наречен бета-2-микроглобулин – може да бъде открит в кръвта и да предостави на лекаря информация за агресивността на миелома. Освен това кръвните изследвания за бъбречната функция, броя на кръвните клетки, нивата на калций и пикочната киселина могат да насочат лекаря към тази диагноза.8
  • Изследване на урина. Анализът на урината може да покаже М протеин, който се нарича ​​протеин на Бенс Джоунс, когато се открива в урината.8
  • Лабораторно изследване. Процедурата се нарича костномозъчна аспирация и биопсия. В лабораторията пробата се изследва за миеломни клетки. Специализирани тестове могат да анализират миеломните клетки за откриване на техните генетични аномалии. Тестовете се правят и за измерване на скоростта, с която се делят клетките на миелома.8
  • Образни изследвания. Могат да се назначат образни изследвания за откриване на костни проблеми, свързани с множествения миелом. Тестовете могат да включват рентгеново изследване, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), компютърна томография или позитронно-емисионна томография (PET).8

Оценка на стадия за заболяването

При поставена диагноза множествен миелом лекарят ще използва информацията, предоставена от диагностичните тестове, за да класифицира заболяването в стадий I, стадий II или стадий III. Стадий I е по-малко агресивно заболяване, а стадий III характеризира агресивно заболяване, което може да засегне костите, бъбреците и други органи.8

Стадият на множествения миелом помага на лекаря за прогнозата и възможностите за лечение:3

  • I-ви стадий: ранно заболяване с лека анемия, относително малко количество М протеин и без увреждане на костите3
  • II-ри стадий: по-изразена анемия и по-голямо количество М протеин, както и увреждане на костите3
  • III-ти стадий: голямо количество М протеин, по-тежка анемия, както и признаци на увреждане на костите и бъбреците3

Този материал не е предназначен за здравни специалисти и е наличен за обществото само с информационна цел. Същият не трябва да бъде използван за поставяне на диагноза или лечение на здравословен проблем или заболяване. Материалът не е предназначен да замести консултация с лекар. При нужда от съвет, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ