Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Множествен миелом | Живот със заболяването

Прогнозата и преживяемостта при хора с множествен миелом варират в зависимост от от стадия на заболяването, в който то е открито, и от отговора към терапията.3 При заболяване открито в по-ранен стадий прогнозата и преживяемостта са по-добри. Някои пациенти ще живеят години с малко симптоми. При други състоянието им се влошава бързо.1 Преживяемостта варира от 1 година до повече от 10 години. Средната преживяемост е 3-5 години. 5-годишната преживяемост е 46,6%.12 Преживяемостта е по-висока при по-младите хора и по-ниска при възрастните хора.

Въпреки че няма дефинитивно лечение за болестта, днешните терапии са по-ефективни и по-малко токсични (имат по-малко нежелани реакции), отколкото тези в миналото. Множественият миелом е фокус на активно продължаващи изследвания.

Тежестта на заболяването и процентът на разрастването са двата ключови показателя за прогнозата при пациенти с множествен миелом. Публикувани са много схеми за подпомагане на определянето на прогнозата. Една схема използва С-реактивен протеин (CRP) и бета-2 микроглобулин за прогнозиране на преживяемостта:13

Към факторите, определящи тежестта на заболяването спадат:

  • Големината на туморната маса
  • Тежестта на хиперкалциемията
  • Нивото на белтъка на Бенс Джоунс
  • Степента на бъбречно увреждане

Този материал не е предназначен за здравни специалисти и е наличен за обществото само с информационна цел. Същият не трябва да бъде използван за поставяне на диагноза или лечение на здравословен проблем или заболяване. Материалът не е предназначен да замести консултация с лекар. При нужда от съвет, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ