Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Множествен миелом | Рискови фактори

Не е известно какво причинява малигнената трансформация на плазмоцитите при множествен миелом. В костния мозък миеломните плазматични клетки изтласкват здравите бели кръвни клетки и червени кръвни клетки, което води до умора и невъзможност за борба с инфекциите.9

Анормалните антитела (моноклонален протеин или М протеин), произведени в големи количества от миеломните плазматични клетки, се натрупват в тялото и причиняват проблеми, като нарушаване на функцията на бъбреците, нервите и имунната система, увреждане на костите.9

Моноклоналната гамопатия с неясно значение (MGUS) увеличава риска от развитие на множествен миелом.10 MGUS, подобно на множествения миелом, се характеризира с наличие на М протеин, произведен от анормални плазматични клетки, в кръвта. Въпреки това, при MGUS нивата на М протеина са по-ниски и няма увреждане на организма. MGUS се трансформира в множествен миелом с честота от 1% до 2% годишно и почти всички случаи на множествен миелом се предхождат от MGUS.10

Тлеещ множествен миелом увеличава риска от развитие на множествен миелом.11 Индивиди, диагностицирани с тази преканцероза, развиват множествен миелом с честота 10% годишно през първите 5 години, 3% годишно за следващите 5 години, а след това 1% годишно.11

Рискът от поява на заболяването е по-висок при следните фактори:9

  • Възраст над 65 години
  • Мъжки пол
  • Фамилна анамнеза за множествен миелом
  • Лична анамнеза за моноклонална гамопатия с неопределено значение (MGUS)
  • Наднормено тегло
  • Експозиция на радиация
  • Експозиция на химикали (например използвани в производството на каучук, дървообработване, хербициди)

Този материал не е предназначен за здравни специалисти и е наличен за обществото само с информационна цел. Същият не трябва да бъде използван за поставяне на диагноза или лечение на здравословен проблем или заболяване. Материалът не е предназначен да замести консултация с лекар. При нужда от съвет, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ