Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Множествен миелом | Лечение

При наличие на симптоми лечението може да помогне за облекчаване на болката, овладяване на усложненията на заболяването, стабилизиране на състоянието и забавяне на развитието на множествен миелом.8

Лечение може да не е необходимо8

При множествен миелом без симптоми може да не е необходимо лечение. Въпреки това, лекарят редовно ще следи състоянието за признаци на прогресия на болестта. Това може да включва периодични изследвания на кръв и урина.8

Ако се появят симптоми или множественият миелом показва признаци на прогресия, лекарят ще предпише лечение.8

Стандартните възможности за лечение включват:

 • Таргетна (прицелна) терапия. Този вид лечение включва лекарства с фокус върху специфични аномалии в миеломните клетки, които им позволяват да оцелеят. Други видове прицелна терапия включват лекарства с моноклонални антитела, които се свързват със специфичните протеини, присъстващи в миеломните клетки, причинявайки загиването им.8
 • Биологична терапия. Лекарствата за биологична терапия използват имунната система на тялото за борба с клетките на миелома.8
 • Химиотерапия. Лекарствата за химиотерапия убиват бързорастящите клетки, включително тези на миелома. Преди трансплантация на костен мозък се използват високи дози химиотерапевтични лекарства.8
 • Кортикостероиди. Кортикостероидите регулират имунната система и силата на имунния отговор в организма.8
 • Трансплантация на костен мозък. Трансплантацията на костен мозък, известна още като трансплантация на стволови клетки, е процедура за заместване на болния костен мозък със здрав. Преди трансплантация на костен мозък от кръвта се събират кръвообразуващи стволови клетки. След това се прилага високи дози химиотерапия, за да унищожи болния костен мозък. Тогава стволовите клетки се вливат в тялото, където те достигат до костите и започват да възстановяват костния мозък.8
 • Лъчетерапия. Чрез рентгенови лъчи това лечение уврежда миеломните клетки и спира растежа им. Лъчевата терапия може да се използва за бързо свиване на миеломните клетки в определена област – например, когато колекция от анормални плазматични клетки образува тумор (плазмоцитом), който причинява болка или разрушава кост.8

Коя комбинация от лечения ще получи пациентът ще зависи от това дали е считан за добър кандидат за трансплантация на костен мозък. Това зависи от риска от прогресия на заболяването, възрастта и общото здравословно състояние.8

Ако пациентът е подходящ за трансплантация на костен мозък, първоначалната терапия вероятно ще включва комбинация от лечения. Вероятно стволовите клетки ще бъдат събрани след преминаване на няколко месеца лечение.8

Трансплантацията на костен мозък може да бъде осъществена скоро след събиране на стволовите клетки или може да бъде забавена до рецидив, ако се случи. В някои случаи лекарите препоръчват две трансплантации на костен мозък за хора с множествен миелом. След трансплантацията на костен мозък вероятно ще бъде назначена прицелна терапия или биологична терапия като поддържащо лечение за предотвратяване на рецидив на миелома.8

Ако пациентът не е подходящ кандидат за трансплантация на костен мозък, първоначалното лечение вероятно ще включва химиотерапия, комбинирана с друга терапия.8

Ако множественият миелом се появи отново или не се повлиява от първоначално назначеното лечение (медикаменти за първа линия на терапия), лекарят може да препоръча лечение с други медикаменти (медикаменти за втора, трета и следващи линии на терапия) – в комбинация или самостоятелно.8

Тъй като множественият миелом може да причини редица усложнения, може да се наложи и лечение за тези специфични състояния:8

 • Болки в костите. Болкоуспокояващи лекарства, лъчелечение и хирургична интервенция могат да помогнат за контрол на болката в костите.8
 • Нарушена бъбречна функция. Хората с тежко увреждане на бъбреците могат да се нуждаят от диализа.8
 • Инфекции. Поради нарушения имунитет могат да се приложат определени ваксини, като противогрипна ваксина и пневмококова ваксина.8
 • Загуба на костна тъкан. Предписват се лекарства за предотвратяване на разрушаването на костта.8
 • Анемия. При наличие на упорита или по-тежка анемия лекарят ще предпише подходящи лекарства.8

Този материал не е предназначен за здравни специалисти и е наличен за обществото само с информационна цел. Същият не трябва да бъде използван за поставяне на диагноза или лечение на здравословен проблем или заболяване. Материалът не е предназначен да замести консултация с лекар. При нужда от съвет, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ